Joukkue

Autio Nante
Autio Nestori
Berg Kalle
Harjula Santeri
Harjuniemi Leevi
Hietanen Sammeli
Kalliokoski Veeti
Kanto Veera
Kaunisvaara Kimi
Kuukasjärvi Niko-Matti
Kuusela Eino
Laukkanen Konsta
Miettinen Kasperi
Mikkola Tarmo
Pettersson Sandra
Piisilä Kalle
Poikela Lilja
Ranta Alina
Siikaluoma Aliisa
Siikaluoma Luukas
Takala Lennu
Autio Asla
Hirvonen Elmeri
Kotilehto Erika

Toimihenkilöt