Joukkue

Aikio Hermanni
Hartikainen Juho
Höytiä Henri
Karasti Joni
Karppinen Tomi
Karppinen Valtteri
Kemi Tuomas
Kotilehto Ville
Kraft Tatu
Kraft Tomi
Lintula Cristian
Majava Eero
Majava Tero
Mäki Veeti
Parikka Eemeli
Pettersson Niko
Pikkuhookana Sampo
Pikkuhookana Tero
Pulju Jouni
Ryyppö Timo
Siirtola Samu
Stenberg Samuel
Sulisalo Samuli
Suopanki Jake
Tanhua Veeti
Tarsa Kalle
Uusitalo Jani
Väänänen Oula

Toimihenkilöt