Arctic Infra Oy
K-Market Sodankylä
Sompio
MRK Ylitalo Oy
Kesport Sodankylä
Piitsi Pubi
KoneVasara

Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Aikio Aapo
Haapaniemi Antti
Hartikainen Juho
Haurinen Janne
Hedman Heikki
Heikkilä Ville
Hirvasvuopio Henri
Kallatsa Sami
Kanerva Vesa
Kangas Atte
Karen Juuso
Kelontekemä Markus
Koivuperä Janne
Koskinen Kasperi
Kraft Tatu
Kujanperä Jukka
Lakso Jani
Lintula Rami
Lokka Joni
Mäkelä Samuli
Marjala Antti
Nieminen Petri
Nieminen Tuomas
Nikula Tomi
Palomaa Urho
Penttinen Antti
Piekkari Ville
Pitkänen Juhani
Rintala Antti
Siirtola Petri
Sulisalo Samuli
Tarvainen Riku
Uusitalo Antti
Vaara Teemu
Aikio Hermanni
Parikka Eemeli

Toimihenkilöt