Arctic Infra Oy
K-Market Sodankylä
Sompio
MRK Ylitalo Oy
Kesport Sodankylä
Piitsi Pubi
KoneVasara

Joukkue

Haapaniemi Antti
Hartikainen Juho
Haurinen Janne
Heikkilä Ville
Hirvasvuopio Henri
Kallatsa Sami
Kanerva Vesa
Kangas Atte
Karen Juuso
Kelontekemä Markus
Koivuperä Janne
Koskinen Kasperi
Kraft Tatu
Kujanperä Jukka
Lintula Rami
Lokka Joni
Marjala Antti
Mäkelä Samuli
Nieminen Petri
Nieminen Tuomas
Palomaa Urho
Piekkari Ville
Pitkänen Juhani
Rintala Antti
Siirtola Petri
Sulisalo Samuli
Tarvainen Riku
Tuuri Pekka
Uusitalo Antti
Vaara Teemu
Aikio Hermanni
Parikka Eemeli

Toimihenkilöt