Palsa_iso_karuselli
Palsa_oik_ulk_reuna
Palsa_tukijat_karuselli
Palsatech Oy
Euro_iso_karuselli
Euro_oik_ulkoreuna
Euro_tukijat_karuselli
Euronics
Orica_iso_karuselli
Orica_oik_ulk_reuna
Orica_tukijat_karuselli

Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Aikio Hermanni
Annala Ville
Granroth Aleksi
Harju Samuli
Hartikainen Juho
Höytiä Henri
Karppinen Tomi
Kemi Tuomas
Koivuperä Janne
Kraft Tatu
Lahdenperä Samu-Matti
Majava Eero
Majava Tero
Onnela Heikki
Pettersson Niko
Pienimaa Aaro
Ryyppö Timo
Stenberg Samuel
Sulisalo Samuli
Suopanki Jake
Svartsjö Leevi
Taipale Sammeli
Uusitalo Jani
Vattulainen Keijo

Toimihenkilöt