Toimintakäsikirja

. TOIMINTAOHJEET

Seuratoimijan ohjeet on tehty jokaiselle Sodankylän Pallo ry:n toimintaan osallistuvalle valmentajalle, toimihenkilölle, pelaajalle, harrastajalle ja kilpailijalle – vanhempineen. Ohjeet kertovat, kuinka seura toimii ja mitkä ovat toiminnan perusperiaatteet. Ohjeiden tarkoitus on selkiyttää joukkueiden toimintaa, opastaa uudet harrastajat seuran sääntöihin ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Nämä toimintaperiaatteet on hyväksytty Sodankylän Pallo ry:n hallituksessa. Juniorijoukkueen toimihenkilöt ovat velvoitettu käymään läpi nämä ohjeet vanhempien kanssa yksityiskohtaisesti tarvittavan määrän kertoja toimintavuoden aikana.

Vapaaehtoistoiminnassa on toisinaan tarpeetonta luoda jäykkiä toiminnan rakenteita tai ohjeistuksia siitä, miten toimintaa pitää toteuttaa. On kuitenkin tarpeen kirjata auki seuran toimintamalleja sellaiselle tasolle, jotta seurassa toimivat henkilöt osaavat puhaltaa yhteen hiileen ja soveltaa käsikirjaa kaikkien parhaaksi.

Tämä toimintakäsikirja ei välttämättä kata kaikkia niitä asioita, joiden suhteen saattaa tulla kysyttävää, epäselvyyksiä tai ongelmia. Siksi seuran hallitus pidättää oikeuden laatia ja hyväksyä uusia ohjeita tarpeen mukaan. Toivomme, että nämä toimintaperiaatteet auttavat sinua ja lastasi toimimaan yhtenä seuramme jäsenenä.

Tervetuloa mukaan!

.2. TOIMINTA-AJATUS

Sodankylän pallo ry on hyvän fiiliksen vastuuntuntoinen salibandy-, jääkiekko- ja jalkapalloyhteisö. Sodankylän Pallo ry harjoittaa vastuuntuntoista junioritoimintaa kaikissa ikäluokissa vahvan tulevaisuuden takaamiseksi, kasvatuksellisia näkökohtia painottaen. Seura pyrkii tarjoamaan junioreilleen korkeatasoista valmennusta ja mahdollisuuden kehittyä urheilijana huipputasolle. Sopa on myös vankalla panoksella luomassa positiivista kuvaa urheilusta ja terveistä elämäntavoista. Sidosryhmiemme etu on meidän etumme.

2.1. Missio

Sodankylän Pallon missio on kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria saavuttamaan terveet elämäntavat, luomaan sosiaalisia suhteita ja liikkumaan sekä kilpailemaan rehdisti ja reilusti.

2.2. Visio

Sodankylän Pallo on jäsenmäärältään Sodankylän suurin nuorisourheiluseura. Sopan toiminta on vastuuntuntoista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Olosuhteiden kehittäminen on yksi keskeisiä painopistealueita

2.3. Seuran ilme ja toiminta

Sodankylän Pallo on yhteiskunnallinen vaikuttaja - seuran toiminnan yleinen tavoite

• Sodankylän Pallo edistää jalkapalloa, jääkiekkoilua ja salibandya kotipaikkakunnallaan ja työskentelee jäsenten ruumiillisen kuntoisuuden kehittämiseksi sekä edistää terveiden ja raittiiden elämäntapojen leviämistä nuorison keskuudessa

Sodankylän Pallo on hyvä kasvattaja - Seuran toiminnan kasvatuksellinen tavoite

• Sodankylän Pallo ry toteuttaa toiminnassaan Nuori Suomi -yhteisön linjauksia ja ohjeita

• junioreiden kasvun ohjauksen myötä pelaajat oppivat kantamaan vastuuta itsestään, tekemisistään, yhteisöstään sekä ymmärtämään sääntöjen merkityksen ja noudattamaan niitä

• juniorit saavat hyvän perustan elinikäiseen liikuntaharrastukseen. Tämä merkitsee terveitä ja urheilullisia elämäntapoja sekä kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnista. Urheilullisen elämäntavan perustuksia ovat: terveellinen ravinto, harjoittelu ja lepo

• junioreiden ohjauksessa otetaan huomioon koulun ja liikuntaharrastuksen yhteensovittaminen

Sodankylän Pallo on arvostettu urheiluseura - Seuran toiminnan urheilullinen tavoite

• Sodankylän Pallo tarjoaa mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa, jalkapalloa ja salibandya kotikunnassa.

• Sodankylän Pallo opettaa yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja antaa hyvän perustan elinikäiseen liikuntaharrastukseen

• pätevän juniorivalmennuksen myötä jokaisella ikäluokalla, joukkueella ja pelaajalla on mahdollisuus kehittyä ja oppia elämässä sekä urheilussa menestymisen edellytykset

Nuorempien ikäluokkien joukkueiden (D1 ja nuoremmat.) erityinen urheilullinen tavoite

• junioreiden valmiuksien kehittäminen kokonaisvaltaisesti siten, että jokaisella yksilöllä ja joukkueella on edellytykset pelata myöhemmällä iällä valtakunnan sarjoissa ja maajoukkueessa

• jokaisella pelaajalla mahdollisuus kehittyä oman taitotasonsa edellyttämällä tavalla niin pitkälle kuin mahdollista

• jokainen pelaaja voi tuntea onnistumista oman taitotasonsa ja roolinsa mukaisesti

Vanhempien ikäluokkien (C2 ja vanhemmat.) edustusjoukkueiden erityinen urheilullinen tavoite

•juniorit osaavat ja uskaltavat asettaa yksilöinä ja joukkueena tavoitteita

• juniorit osaavat saavuttaa tavoitteensa

3. SODANKYLÄN PALLON ARVOT

Vastuuntunto: Sopalaisuus tarkoittaa vastuuntuntoa kaikkien seuratoimintaan osallistuvien suuntaan. Sopalainen pitää yhtä joukkuetovereiden, valmennettavien ja toimihenkilöiden kanssa.

Kunnioitus: Seurahenkeen kuuluu toisen ihmisen kunnioittaminen. Pelaaja kunnioittaa aina myös vastustajaa.

Rehellisyys: Kaiken seuratoiminnan taustalla on rehellisyys. Pelaaja pyrkii voittoon reilulla pelillä, siinä missä kaikki toiminnassa mukana olevat pitävät kiinni lupauksistaan ja sovituista asioista.

Positiivisuus: Seurahenki koostuu positiivisesta periksiantamattomuudesta, johon liittyy kannustava asenne. Joukkuetovereita ja valmennettavaa kannustetaan epäonnistumisen hetkelläkin. SoPa-perhe kokee onnistumisia yhteen hiileen puhaltamalla.

4. SEURA, HALLINTO JA SEURAN TOIMINNAN ORGANISOINTI

Sodankylän Pallo ry on rekisteröityja sen kotipaikka on Sodankylä. Sodankylän Pallo ry on yleishyödyllinen urheiluseura ja se harjoittaa jalkapallon, jääkiekon ja salibandyn junioritoimintaa.

4.1. Organisaatiokaavio

4.2. Seuran tiedot

Nimi Sodankylän Pallo ry (rekisteröity yhdistys)

Y-tunnus: 1078854-0

Osoite:c/o Metsähannuksentie 6 A 1

99600 Sodankylä

Puh: 040-5372768

Internet: www.sodankylanpallo.fi

Toimihenkilöt:

Puheenjohtaja Kari Paajanen

Jalkapallojaoston puheenjohtaja Jake Suopanki

Jääkiekkojaoston puheenjohtaja Petri Ylitalo

Salibandyjaoston puheenjohtaja Rami Lintula

4.3. Seuran hallinto

4.3.1. Seuran kokoukset

Sodankylän Pallo ry:n toiminta perustuu seurasääntöihin. https://www.sodankylanpallo.fi/seura/12475/saannot.

Seurasääntöjen mukaan yhdistyksen ylin päättävin elin on yhdistyksen kokous, jossa valtaa käyttävät seuran täysi-ikäiset ja jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Seuran jäsenten tulee noudattaa seuransääntöjä ja siksi kaikkien seuran toimihenkilöiksi valittavien tulee olla Sodankylän Pallo ry:n jäseniä.

Seuran jäseneksi voi hakea kuka tahansa, ja jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta eli hallitus. Seuran jäsenmaksu määrätään vuosittain. Vuosittainen jäsenmaksu on toimintakaudella 2019 - 2020 suuruudeltaan 10 euroa.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Tulevasta kokouksesta ilmoitetaan Sodankylän Pallo ry:n nettisivuilla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Seuran jäsenille tarkoitettu kevätkokous on nk. vaalikokous, joka mm:

• valitsee vuosittain puheenjohtajan

• valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle

Seuran jäsenille tarkoitettu syyskokous on nk. tilinpäätöskokous, joka mm:

• päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

4.3.2. Seuran hallitus

Yhdistyksen kokous asettaa seuran toimintaa varten hallituksen, joka on vastuussa seuran toiminnan organisoinnista ja sen hallinnosta. Hallitukseen kuuluu kulloinkin voimassa olevien seurasääntöjen mukaisesti puheenjohtaja sekä jäsenet.

Puheenjohtaja organisoi hallituksen toiminnan vaalikokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa nk. järjestäytymiskokouksessa. Hallitus valitsee puheenjohtajan esityksestä varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää itse toimintatavoistaan. Hallitus toimii seurasääntöjen mukaan ja käyttää yhdistyslain puitteissa yhdistyksessä toimeenpanovaltaa.

Hallitus kaudella 2020 - 2021

 • Seuran puheenjohtajaKari Paajanen
 • Varapuheenjohtaja Antti Penttinen
 • Hallituksen sihteeriMari Taipola
 • Jäsen Pertti Tervo
 • JäsenAntti Penttinen
 • Jäsen Johanna Mäki
 • Varajäsen Ville Häkkinen
 • Minna Seppälä
 • Jalkapallojaoston puheenjohtaja Jake Suopanki
 • Jääkiekkojaoston puheenjohtaja Petri Ylitalo
 • Salibandyjaoston puheenjohtajaRami Lintula

4.3.2.1. Hallituksen jäsenten tehtävät ja vastuualueet

4.3.2.1.1. Seuran puheenjohtaja

 • kutsuu kokoukset koolle ja johtaa puhetta
 • valmistaa ja esittelee hallituksen kokouksissa, vuosikokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 • pitää huolta, että hallituksen päätökset pannaan täytäntöön ja seuraa eri toimihenkilöiden toimintaa
 • valvoo, että yhdistyksen kirjanpitoa hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla
 • tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juoksevien asiain hoitoa
 • toimii yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen toiminnan menestymiseksi.

4.3.2.1.2. Seuran varapuheenjohtaja

 • huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä
 • toimii muutoin puheenjohtajan apuna ja hallituksen jäsenenä yhdistyksen toiminnan menestymiseksi.
 • toimii ongelmanratkaisuryhmän puheenjohtajana

4.3.2.1.3. Sihteeri

 • valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokousten käsittelyyn tulevat asiat
 • laatii hallituksen kokousten ja yhdistyksen ylimääräisten kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa
 • valmistelee yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa seuran vuosikertomuksen sekä yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa toimintasuunnitelman talousarvioineen seuraavaa vuotta varten hallituksen esityksenä vuosikokoukselle esitettäväksi

4.3.2.1.4. Seuran rahastonhoitaja

 • hoitaa yhdistyksen kirjanpidon hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja huolehtii yhdistyksen rahavaroista. Hoitaa myös seuran joukkueiden lopullisen kirjanpidon.
 • antaa hallitukselle lyhyen selostuksen seuran tiliasemasta hallituksen kokouksissa tai niin usein kun se vaatii
 • suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
 • huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä ja pitää hallituksen apuna jäsenluetteloa
 • ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriä, vastaa jäsenien yhteystietotojen päivittämisestä sekä ilmoittaa yhdistys- ja kannatusjäsenten eroista hallitukselle.
 • laatii yhdistyksen tilit ja valmistelee vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen ja omaisuusluetteloineen hallitukselle edelleen tilintarkastajalle toimitettavaksi
 • pitää luetteloa yhdistykselle kuuluvasta omaisuudesta ja hoitaa sitä
 • seuran ulkoisen ja sisäisen rahaliikenteen hoito, osto- ja myynti- reskontrat.
 • valvoo joukkueiden tilejä
 • opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille

4.3.2.1.5. Tiedottaja

 • Tiedottaja toimii tarvittaessa hallituksen yhteyshenkilönä, joka hoitaa yhdistyksen yhteydet virallisiin tahoihin.
 • Tiedottaja on yhdistyksen PR-kontakti, joka huolehtii tarvittavista lehdistötiedotteista ja muille tiedonvälityksen kannalta oleellisille tahoille tiedottamisesta.
 • Tiedottaja vastaa tiedusteluihin yhdistyksen toiminnasta
 • Tiedottaja toimii hallituksen ja yhdistyksen jäsenten välisenä yhteyshenkilönä ja huolehtii siitä että tarpeellisista asioista tiedotetaan jäsenistölle.
 • Tiedottaja ja sihteeri kokoavat yhdessä hallituksen pöytäkirjoista tiedotteet jäsenistölle.
 • Tiedottajan yhteystiedot mainitaan yhdistyksen tiedotteissa, joten hänen tulee olla riittävän hyvin tavoitettavissa

4.3.2.1.6. Verkkovastaava

 • Verkkovastaava huolehtii yhdistyksen nettipalvelujen yleisestä resurssi- ja ylläpitotilanteesta.
 • Verkkovastaava valitsee joukkuesivustojen ylläpitäjät.
 • Verkkovastaava huolehtii käyttäjätunnusten hallinnasta, WWW-sivujen ylläpidosta
4.2.3. Jaostot

Seurassa on kolme jaostoa, salibandyjaosto, jääkiekkojaosto ja jalkapallojaosto.

Jaostojen puheenjohtajat kutsuvat jaostonsa jäseniksi kaikkien joukkueiden johtajat. Jaostot kokoontuvat kauden aikana tarvittaessa.

Jaostojen pöytäkirjat on toimitettava välittömästi kokouksen jälkeen tiedoksi seuran puheenjohtajalle, (Taltioidaan Jopoxiin).

5. JOUKKUEET JA PELAAJIEN KEHITYS

5.1. Joukkueet

Jokainen joukkue muodostaa osan Sodankylän Pallo ry:tä. Toimintaperiaatteeltaan seura on organisoitu siten, että joukkue on itsenäinen yksikkö. Sillä on omat toimihenkilöt, kuten joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentajat/ohjaajat ja huoltaja, jotka hoitavat joukkueen toiminnan seuran toimintaohjeiden mukaisesti.

Joukkueen ylin päättävin elin on joukkuekokous. Siihen saavat osallistua pelaajien vanhemmat tai täysi-ikäiset pelaajat. Äänioikeus on rajoitettu pelaajakohtaiseksi.

Joukkueiden talous- ja hallintoasiat pidetään erillään valmennuksesta ja niistä päättää vanhempien muodostama organisaatio.

Valmennuksesta ja siihen liittyvistä asioista päättää vastuuvalmentaja yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

Joukkueen johtoryhmä muodostuu joukkueenjohtajasta, rahastonhoitajasta, huoltajista ja sekä muista mahdollisesti tarvittavista toimihenkilöistä. Joukkueen johtoryhmä vastaa joukkueen toiminnasta niin urheilullisesti, kasvatuksellisesti kuin taloudellisesti.

Joukkueenjohtajalla on keskeinen rooli toiminnan koordinaattorina, hänen täytyy olla selvillä kaikista joukkuetta koskevista asioista. Joukkueenjohtajan työssä korostuu kiinteä yhteistyö joukkueen muiden toimihenkilöiden, valmentajien sekä jaosto/seurajohdon kanssa. Hänen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen työssään.

Joukkueenjohtaja on kaikkien joukkueen toimintaan kiinteästi liittyvien tahojen luottamushenkilö. Perusedellytyksenä on, että häneen luotetaan. Joukkueenjohtaja huolehtii joukkueen ihmissuhteista ja ilmapiiristä ja on velvollinen puuttumaan havaittuihin ongelmiin heti. Joukkueen piirissä on erilaisia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä, mikä joukkueenjohtajan on huomioitava heitä lähestyessään.Joukkueenjohtajan rooli on kahdensuuntainen siten, että hän on myös seuran edustaja joukkueeseen päin.

Valmentajan näkökulmasta katsoen hän on tärkeä työskentelykumppani suunniteltaessa ja järjestettäessä joukkueen toimintaa, olosuhteita, resursseja ja toiminnan edellytyksiä.

Joukkueenjohtajan ja valmentajan yhteistyö alkaa joukkueen toimintasuunnitelman laadinnasta jatkuen tiiviisti koko kauden ajan. Joukkueenjohtaja takaa valmentajalle työrauhan, itse valmentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu jää valmentajan tehtäväksi.

Joukkueen vanhempainkokouksen kutsuu koolle joukkueenjohtaja, joka toimii kokousten puheenjohtajana, kuitenkin kauden ensimmäisen joukkueen kokouksen kutsuu koolle jaoston puheenjohtaja.

Kutsusta tulee selvitä kokouksessa käsiteltävät asiat ja se on saatettava tiedoksi pelaajien vanhemmille ja kutsun kopio tulee toimittaa seuran puheenjohtajalle.

Joukkueella on vähintään kaksi pakollista kokousta kauden aikana.

Vanhempainkokouksissa käsiteltävät asiat:

 • Toimihenkilöiden valinta (joukkueenjohtajat, rahastonhoitaja ja huoltajat
 • Toiminta- ja taloussuunnitelma
 • Seuran/jaoston arvot, sekä vanhempien pelisäännöt
 • Esitellään joukkueen pelisäännöt
 • Sopia käytännön asioista: tiedottaminen, toimitsijat
 • Tiedottaa vanhempia tarvittaessa seuran organisaatiosta, taloudesta, arvoista, periaatteista, tavoitteista.

Vanhempainkokouksen pöytäkirjan kopio toimitetaan aina jaoston puheenjohtajalle viikonkuluessa kokouksesta. Pöytäkirja tallennetaan myös Jopoxiin

5.2. Harjoittelu ja pelaaminen eri joukkueissa

Joukkueen, jossa pelaaja pääsääntöisesti pelaa ja harjoittelee päättää lajikohtaisesti jaosto. Pelaajien kierrättäminen eri joukkueiden harjoituksissa on kuitenkin suositeltavaa (mm. sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa). Lähtökohta on, että lähettävän ja vastaanottavan joukkueiden joukkueenjohtajat ja valmentajat päättävät siirtyvät pelaajat yhteistyössä.

6. PELAAMINEN JA PELUUTTAMINEN

6.1. Pelaajapolku

Aivan pienistä lapsista alkaen D-junioreihin asti ohjaaminen (valmentaminen) on parhaimmillaan yksittäisen pelaajan kehittymisen tukemista hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Junioripelaajan ohjaus merkitsee, että todella huomioidaan lapsen / nuoren tarpeet ja etu. Toinen keskeinen seikka on, että jokainen mukanaoleva pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä.

Positiivisten elämysten edellytys on rohkaiseva ilmapiiri; tässä ohjaajalla on merkittävä rooli. Tulevien onnistumisten takeena sekä laadukkaan valmennuksen merkkinä toimii lapsen / nuoren herkkyyskausien huomioiminen.

Seura järjestää junioreiden pelaajapolun siten, että harjoittelu ja pelaaminen on mahdollista peruskoulun loppuun asti Sodankylässä.

Junioreiden valmentaminen on parhaimmillaan yksittäisen pelaajan kehittymisen tukemista hänen tavoitteidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Seuran näkökulmasta tämä merkitsee kehitystyötä, joka tuottaa mahdollisimman monipuolisia ja taitavia pelaajia. Yhtäläisenä tavoitteena on tuottaa pelaajia, jotka nauttivat harjoittelemisesta ja pelaamisesta (tasosta riippumatta), sekä auttaa heitä kasvamaan hyvän itsetunnon omaaviksi kansalaisiksi.

Ohjaajan päätavoite tulee olla pelaajan oppimisessa! Joskus se voi edellyttää myös pelaajan oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä. Oppimisen kannalta se sosiaalinen ympäristö ja ilmapiiri, jossa toimimme, ratkaisee kaiken. Hyväksi tullaan hymy huulilla!

6.2. Joukkueiden pelisäännöt

Suomen Olympiakomitea velvoittaa pelaajia, vanhempia sekä toimihenkilöitä laatimaan keskenään yhteiset pelisäännöt ennen pelikauden alkua. Ohjeet ja materiaalit löytyvät netistä osoitteesta https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/urheilun-pelisaannot/

6.3. Huomioitavaa peluuttamisesta

Junioritoiminta nuorimmista junioreista aina D-junioreihin asti on linjauksen mukaan harrastustoiminntaa ja C-junioreista alkaen kilpailutoimintaa. Sodankylän Pallo noudattaa tätä linjausta. Pelaajia D-junioreista nuorempiin peluutetaan koko pelikauden ajan tasapuolisuus huomioiden. Kaikilla joukkueessa harjoittelevilla on oikeus osallistua myös kaikkiin otteluihin.

C-junioreiden ja sitä vanhempiin peluuttamisesta päättää joukkueiden valmentajat.

Pelaajia peluutetaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Juniori-ikäisissä peluutetaan yhden ottelun aikana kaikkia pöytäkirjassa olevia pelaajia. Tasapuolisuus mitataan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä. Kaikkein nuorimmissa ikäluokissa junioreita kierrätetään eri pelipaikoilla, myös maalivahtina.

Kentällä ja kentän ulkopuolella tapahtuvat ”hölmöilyt”, sovittujen velvoitteiden laiminlyönti, ilmoittamatta jääneet poissaolot yms. voivat aiheuttaa kauden alussa sovittujen ”pelisääntöjen” mukaisia muutoksia peluuttamiseen.

Jos seuralla on pelaajaliikennesopimuksia, joukkueet eivät saa käyttää sopimusta sen hengen vastaisesti. Esimerkiksi sopimusseurasta ei saa pyytää pelaajaa lainaksi ja jättää oma pelaaja pois kokoonpanosta.

HUOM. Sairaita tai loukkaantuneita emme peluuta terveyden kustannuksella

7. HARJOITTELU

Joukkueen valmentajien / ohjaajien velvollisuutena on laatia kausisuunnitelma ennen kauden alkua. Kausisuunnitelmasta tulee käydä ilmi kesä- ja talviharjoittelun painopistealueet sekä alustavat suunnitelmat harjoittelumääristä ja pelattavista otteluista. Kausisuunnitelman on oltava sopusoinnussa joukkueen taloussuunnitelman kanssa. Kausi- ja taloussuunnitelma toimitetaan seuran hyväksyttäväksi ja esitetään myös joukkueen vanhempainillassa.

Joukkueilla tulee jää- ja kenttävuorojen lisäksi olla viikoittaisia oheisharjoituksia. Nämä voivat olla joko kokonaan erillisiä harjoituksia (esim. judo, paini, telinevoimistelu, tanssi) tai ohessa tapahtuvaa toimintaa (esim. keppijumppa, puukuulaharjoitteet, loikat, pallopelit). Tavoitteena oheisharjoittelussa eritoten nuoremmissa ikäryhmissä on monipuolinen liikkuminen (taito, nopeus, ketteryys). Vanhemmissa ikäryhmissä oheisharjoittelussa keskitytään monipuolisuuden lisäksi lajin edellyttämien fyysisten ominaisuuksien ja erityistaitojen kehittämiseen.

Valmentajien tulee sekä kannustaa että opastaa pelaajiaan omatoimiseen liikkumiseen ja harjoitteluun. Kyse on liikunnallisen elämäntavan opettamisesta.

Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että lapsen tulisi liikkua n. 4 tuntia vuorokaudessa.

8. VALMENNUKSEN LINJAUS

8.1. Toimintaa lapsen ehdoilla

kesken

9. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT

Sodankylän Pallon joukkueissa tulee olla nimettyinä seuraavat viralliset toimihenkilöt. Huom. toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueissa!

 • joukkueenjohtaja
 • valmentaja(t) / ohjaaja (t)
 • huoltaja
 • rahastonhoitaja
 • mediavastaava (Jopox)
 • kioskivastaava

Viralliset toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän, joka vastaa kauden toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- sekä taloussuunnitelmien puitteissa.

Joukkueen toiminta edellyttää myös muita lyhytkestoisia toimihenkilötehtäviä, joita vanhemmat useimmiten hoitavat. Tällaisia joukkueen ja seuran nimissä suoritettavia tehtäviä ovat mm. ottelun toimitsijana toimiminen, kahvimyynti, arpamyynti ja varainhankinta

9.1. TOIMIHENKILÖIDEN VELVOLLISUUDET

• virallisten toimihenkilöiden tulee olla seuran jäsen.

• toimihenkilöiden tulee hoitaa heille tarkoitetut tehtävät seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimuksensa mukaisesti (Nuori Suomi -hengessä). Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita, ja lajiliittojensa sääntöjä sekä joukkueen laatimia sisäisiä pelisääntöjä!

toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet)

toimihenkilöt sitoutuvat päihteettömyyteen ja savuttomuuteen siten, että he eivät käytä alkoholia tai nuuskaa joukkueen tapahtumissa, eivätkä tupakoi hallien sisäänkäyntien ja urheilukenttien läheisyydessä.

• joukkueen toimihenkilöt sopivat joukkueen sisäisestä työnjaosta!

9.2. TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

9.2.1. Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleishallinnosta. Joukkueenjohtajan toiminta määrittelee pitkälti asioiden sujuvuuden joukkueessa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

 • toimii yhdyssiteenä joukkueen ja seuran, sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä
 • laatii joukkueen toimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa
 • laatii joukkueen taloussuunnitelman (tilikausi 1. huhtikuuta – 31. maaliskuuta)
 • vastaa valmentajan kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta kauden aikana.
 • vastaa joukkueen omatoimisen sekä seuran taholta tulevan varainhankinnan suunnittelusta ja toimenpiteiden organisoinnista
 • vastaa joukkueen tiedottamisesta
 • vastaa joukkueen postista ? tiedotteiden ja informaation jakelu joukkueessa
 • on läsnäolovelvollinen otteluissa ja tarvittaessa harjoituksissa
 • on vastuussa joukkueen kuljetuksista, aterioista, välipaloista ja mahdollisista majoituksista
 • toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla
 • vastaa seuran ohjeiden mukaisesti liikenneturvallisuudesta
 • vastaa joukkueen kurinpidosta yhdessä joukkueen muun johdon kanssa
 • hoitaa käytännön ottelujärjestelyt
 • on osallistumisvelvollinen jaoston kokouksiin
 • laatii toimintakertomuksen yhdessä valmentajan kanssa
 • on jatkuvaluontoisessa yhteistyössä jaoston kanssa:
 • huolehtii ja/tai organisoi jaostosta annettavat joukkuettaan koskevat tehtävät
 • huolehtii taloussuunnitelman seurannasta ja vastaa sen raportoinnista
 • ylläpitää pelaajarekisteriä ja vastaa pelaajien henkilötiedoista (vakuutusta varten)
 • vastaa muista seuroista siirtyvien pelaajien siirtopapereista
 • valvoo pelaajien kausimaksutilannetta
 • vastaa vahinkoilmoitusten laadinnasta
 • vastaa hankinnoista joukkueen lukuun

9.2.2. Valmentaja

 • toimii linkkinä seuran hallituksen/jaoston ja vastaamansa ikäluokan/joukkueen välillä
 • valvoo seuran linjan mukaista toimintaa ja raportoi siitä hallitukselle/jaostolle
 • osallistuu uusien kykyjen kartoittamiseen
 • vastaa seuran arvojen toteutumisesta
 • luo yhteistoimintaa joukkueiden välille
 • osallistuu valmentajakoulutukseen
 • laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen toimintasuunnitelman, jonka palauttaa sovitusti
 • uunnittelee kauden kilpailuohjelman, sisältäen kausi- ja kuukausisuunnitelmat
 • suunnittelee kauden harjoitusohjelman sekä vastaa sen toteuttamisesta käytännössä
 • suunnittelee yksityiskohtaiset harjoitteet kaikkiin joukkueen harjoituksiin
 • vastaa joukkueen nimeämisestä ja oikeanlaisesta peluuttamisesta otteluissa
 • vastaa ottelujen ja harjoitusten johtamisesta
 • laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa toimintakertomuksen, jonka palauttaa sovitusti

9.2.3. Huoltaja

Huoltajan vastuulla on moninaisten käytännön asioiden pyörittäminen kaikissa joukkueen tapahtumissa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

 • vastaa varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta
 • opastaa pelaajia varustehuollossa
 • huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta
 • huolehtii luistinten teroittamisesta (jääkiekko)
 • katsoo, että pelaajien varusteet vastaavat annettuja ohjeita ja sääntöjä
 • vastaa joukkueen juomahuollosta harjoituksissa ja otteluissa
 • huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa
 • valvoo pelaajien yleistä hygieniaa
 • vastaa pukukopin ja varustekopin siisteydestä (=joukkueen olohuone)
 • huolehtii joukkueen puolesta pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä
 • vastaa joukkueensa osalta seuran teroituskoneista (jääkiekko)
 • vastaa joukkueen kurinpidosta yhdessä joukkueen muun johdon kanssa
 • on läsnäolovelvollinen sekä harjoituksissa että otteluissa

9.3. Toimihenkilöiden oikeudet

Viralliset toimihenkilöt ovat oikeutettuja:

 • joukkue vakuuttaa (pelipassi) kaikki valmentajat ja ohjaajat sekä joukkueenjohtajat ja huoltajat
 • sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen kausittaisen suunnitelman mukaisesti
 • muihin mahdollisiin etuihin, joista sovitaan erikseen aina kausittain

9.4. Toimitsijat

Joukkueen peleissä toimitsijatehtävissä toimivat henkilöt (kuuluttaja, kirjuri jne.) eivät saa esiintyä asusteissa, joissa on seuran logo tai muita seuran tunnuksia.

10. Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta

Seuratoiminnan arvoihin lukeutuu oikeus asialliseen kohteluun ja kanssakäymiseen. Seurassa häirintään ja epäasiallista kohtelua hallitaan seuraavin tavoin

Häirintää ei hyväksytä. Seuratoiminnassa tehtävässä työssä ei hyväksytä häirintää tai epäasiallista kohtelua. Jokaisen on vältettävä muihin toimijoihin kohdistuvaa käyttäytymistä, joka aiheuttaa haittaa tai vaaraa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen.

Häirintään puututaan. Seurajohto huolehtii käytettävissään olevin keinoin, että terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä ei esiinny. Jokaisen seuranhenkilön odotetaan häirintää tai epäasiallista kohtelua havaitessaan ottavan sen puheeksi ja puuttuvan siihen.

Häirinnällä tarkoitetaan: Häirintänä ja epäasiallisena kohteluna pidetään vakavanlaatuista käyttäytymistä, joka on jatkuvaa tai toistuvaa. Joskus kertaluontoinen tilanne voi olla niin vakava, että se edellyttää puuttumista. Kielteinen käyttäytyminen voi ilmetä mm. sanattomina viesteinä (esim. ilmeet, eleet), yhteisöstä eristämisenä (esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti, eristetään toimimaan muista erillään), toiminnan jatkuvana perusteettomana arvosteluna ja vaikeuttamisena esim. jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, toimintaa mitätöidään tai arvioidaan väärin perustein, maineen tai aseman kyseenalaistamisena (esim. levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan), henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena (esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä ja ahdistelu)

Häirintää ei ole: Häirintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole toimintaa ja tehtävienjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä tehtävien ja seurayhteisön ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei liioin ole kyse, jos henkilölle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus tai hänet päätetään esim. toiminnan jatkumisen arviointiin sen jälkeen, kun hänen kanssaan on keskusteltu asiasta.

Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaminen. Häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen tulisi ottaa tapahtunut puheeksi ja kertoa kokemuksestaan joko välittömästi tai mahdollisimman pian henkilölle, joka hänen kokemanaan käyttäytyi epäasiallisesti. Parhaimmillaan tilanne voisi selvitä jo heidän kesken. Seurajohdon tilanteeseen puuttuminen edellyttää, että häirinnän kohteeksi joutunut ilmoittaa asiasta puheenjohtajalle itse.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun selvittäminen. Mahdollisen häirinnän selvittäminen ja arviointi tehdään kuvattujen tilanteiden ja keskusteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella joukkueen johtoryhmässä ja tarvittaessa jaostossa tai seuran hallituksessa. Asia selvitetään mahdollisimman pian ensisijaisesti asianosaisten kanssa keskustelemalla tai tarvittaessa myös muulla tavoin. Keskustelut käydään ja muut mahdolliset selvitykset tehdään luottamuksellisesti ja ilman ennakkoasenteita. Ratkaisut tehdään tosiasioiden perusteella.

11. VANHEMMAT

Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Vanhemmilla on päävastuu taloudesta ja he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen taloustoimintasuunnitelmat ja laativat itsellensä pelisäännöt seuran antamien ohjeiden pohjalta.

Vanhempien keskuudesta valitaan toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöiden lisäksi muidenkin vanhempien toivotaan osallistuvan aktiivisina toimijoina lapsen harrastukseen ja meitä sopalaisia yhdistävään seuratoimintaan. (HOX! yhteiset liikuntahetket).

Vanhemmilla tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt, ei vanhempien, ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta.

Tavoitteena on, että seuran edustaja olisi kutsuttuna läsnä vähintään yhdessä vanhempainkokouksessa kauden aikana. Vanhempien oikeuksiin kuuluu saada informaatiota joukkuetta koskevista ja seuran asettamista taloudellisista ja urheilullisista seikoista.

Lasten urheilussa vanhempien toivotaan sitoutuvan 5 K:n sääntöön, jonka mukaisesti vanhempien tulee olla mukana:

• väsymättöminä Kannustajina

• kärsivällisinä Kasvattajina

• tukea antavina Kouluttajina

• uhrautuvina Kuljettajina

• toiminnan Kustantajina

Vanhempien on ennen kauden alkua sitouduttava vastaamaan lapsensa kustannuksista

12. TOIMIHENKILÖKERHO

Toimihenkilöiden yhteistyöeliminä toimii toimihenkilökerho, johon kuuluvat

• Valmentajat/ohjaajat

• Joukkueenjohtajat

• Huoltajat

rahastonhoitajat

Nettivastaavat

Kioskivastaavat

Kerhon kutsuu koolle kauden aikana jaoston puheenjohtaja tai hänen valitsemansa henkilö 1–3 kertaa kauden aikana. Kerhon tarkoituksena on kehittää yhteistyötä eri joukkueiden toimihenkilöiden välillä, käsitellä heidän toimenkuviinsa liittyviä asioita ja niiden kehittämistä, sekä toimia keskustelu- ja informaation jakofoorumina seuran ja sen toimihenkilöiden välillä.

Tarpeen mukaan voidaan kokoontua 1-2 kertaa kaudessa myös suppeammalla kokoonpanolla. (valmentajapalaverit, joukkueenjohtajapalaverit jne.)

Kaikkiin kokoontumisiin liitetään myös seuran tiedotus- ja koulutusosio.

13. TALOUS

13.1. Yleistä joukkueiden taloushallinnosta

Seuran kirjanpitoa hoidetaan myös joukkuekohtaisella tasolla. Joukkueen tulee tehdä toimintakaudelle (1.4. – 31.3.) talousarvio, joka laaditaan seuran tilikartan mukaisesti, ja jonka tulee olla vanhempainkokouksen hyväksymä.

Jokaisen joukkueen on kausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimikauden menot eivät voi olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo, ts. edelliseltä kaudelta jääneet varat.

Yksittäiset joukkueet ovat vastuussa joukkueiden kaikista kuluista mukaan lukien valmentajien ja muiden toimihenkilöiden kustannukset sekä vuosittain perittävistä ry:n hallituksen vahvistamista Sodankylän Pallo ry:n hallintokuluista.

Joukkueiden johtajat vastaavat seuraan päin budjetoinnista, raportoinnista, kulujen ja tulojen oikeellisuudesta sekä tarvittavasta vanhempien informoinnista. Joukkueiden kulut ja tulot kirjataan myös Sodankylän Pallo ry:n kirjanpitoon, jolloin kulujen ja tulojen tositteineen on oltava kunnossa. Lopullinen päätös siitä, mitkä tulot / menot ovat kirjattavissa olevia, on Sodankylän Pallo ry:llä.

Budjetoitavia kuluja ovat yllämainittujen lisäksi urheilullisesta toiminnasta muodostuvat kustannukset, kuten tilavuokrat, matkakustannukset, tuomaripalkkiot, ruokailut ym. Myös joukkueiden varustehankinnat on budjetoitava (esim. pelipaidat, edustustakit, verryttelyasut). Epäselvistä tapauksista on keskusteltava hyvissä ajoin Sodankylän Pallo ry:n puheenjohtajan kanssa, jotta varmistetaan kirjanpitolain vaatimusten täyttyminen.

Varojen hankinta toteutetaan joukkueenjohtajan johdolla.

Talousarvion mukaisista kausimaksuista ja muista pelaajilta perittävistä maksuista tehdään lasku Jopoxissa ja laskutetaan Jopoxilla.

Sodankylän Pallolla on Intrakauppa ja sopimus TeamPrintin kanssa seuratuotteiden tilaamisesta. Muita toimittajia ei saa käyttää ilman seuran lupaa.

Tilaukset tehdään vain, jos joukkueen ylijäämä (tulos) on ostoihin nähden riittävän suuri. Joukkueet voivat tilata vain urheilutoimintaan liittyviä varusteita ja tuotteita.

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, joka on kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Tätä omaisuutta ei saa luovuttaa, lahjoittaa tai myydä eteenpäin.

Joukkueelle kerätyt rahat (yhden kauden toimintaan) ovat joukkuekohtaisia. Kauden aikana joukkueesta toiseen (Sodankylän Pallo ry:n sisällä) siirtyvän pelaajan mahdollisesti mukana seuraavasta rahasummasta sopivat ao. joukkueenjohtajat ja pelaajan vanhemmat.

13.2. Budjetointi

Jaostonjohtajat käyvät joukkuekohtaiset budjetit läpi budjetit saatuaan ja antaa mahdolliset kommentit joukkueenjohtajille. Joukkueenjohtajat tekevät vaadittavat muutokset budjetteihin ja lopulliset budjetit on toimitettava Sodankylän Pallo ry:n puheenjohtajalle

Budjetoitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota joukkueen kassavirtaan. Joukkueilla on aina oltava vähintään 500 euroa tuloslaskelman ylijäämää (tulosta) tilapäismaksuja varten.

Kustannusten jaossa pelaajien vanhempien kesken on pyrittävä tasapuolisuuteen. Jos esimerkiksi pelaajia käy muun ikäluokan peleissä (nuoremman/vanhemman), on näiden pelaajien täysimääräisesti osallistuttava myös sen joukkueen kustannuksiin, jossa he tilapäisesti pelaavat.

Pelaaja on koko kauden ajan sen joukkueen alaisuudessa, johon hänet alkujaan on nimetty, ja hoitaa velvollisuutensa sinne. Mikäli pelaaja tilapäisesti pelaa toisessa joukkueessa, kyseisten joukkueiden johtajat pitävät kirjaa kustannuksista, ja kauden lopulla sisäisellä siirrolla joukkueen johtajien keskenään sopima summa kustannusten kattamiseksi siirtyy ns. tilapäisjoukkueelle.

Mikäli pelaaja kauden aikana siirtyy pysyvästi toiseen joukkueeseen, siirtyy hänen velvoitteensa lähdön jälkeisen kuukauden alusta lähtien uuteen joukkueeseen. Kyseisten joukkueiden johtajat sopivat keskenään mahdollisesta varainsiirrosta joukkueiden välillä. Mikäli joukkueenjohtajat eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asia seuran hallituksen kanssa. Mikäli vanhaan joukkueeseen on jäänyt miinusta, on se pelaajan joka tapauksessa hoidettava pois.

13.3. Seuranta ja raportointi

Joukkueenjohtajat seuraavat ja ovat vastuussa budjetin toteuttamisesta. Jos kauden aikana tulee yllättäviä ja sellaisina merkittäviä kustannuksia, kuten lisäturnauksia, on budjettia korjattava. Korjattu budjetti on toimitettava ensi tilassa jaoston puheenjohtajalle.

Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden varainhankinnasta. Kuten on jo aiemmin todettu, on kassavirtaan kiinnitettävä erityistä huomiota, jottei joukkueen toimintaan tule yllättäviä katkoksia. Missään olosuhteissa ei hyväksytä negatiivista tuloslaskelmaan perustuvaa alijäämää (tulosta). Heti, kun joukkueen alijäämää ilmenee, aloittaa joukkueenjohtaja yhdessä vanhempien kanssa alijäämän syyn selvittämisen ja tekee tarvittaessa uuden laskelman vanhemmilta kerättävästä korotetusta kuukausimaksusta.

13.4. Joukkueen rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja on joukkueen pelaajien vanhempien valitsema henkilö, joka vastaa joukkueen talouden hoidosta. Rahastonhoitajan tulee tehtävässään noudattaa lakeja ja asetuksia sekä seuran toimintaperiaatteita. Rahastonhoitajalla on käyttöoikeus joukkueen tiliin ja hänelle avataan nettipankki Osuuspankkiin.

 • pitää joukkueenjohtajan ajan tasalla joukkueen taloustilanteesta
 • Laatii yhdessä joukkueenjohtajan kanssa joukkueen kausibudjetin käyttäen seuran kirjanpitopohjaa
 • Hyväksyttää joukkueenjohtajalla joukkueelle tulevat laskut
 • Maksaa joukkueen laskut ajallaan
 • tekee ja lähettää Jopoxilla laskut, esim. kausimaksut, osallistumismaksut ja sponsorimaksut
 • Valvoo kausimaksujen kertymistä pelaajakohtaisesti, muistuttaa maksamattomista maksuista
 • tulostaa tiliotteet kuukausittain
 • toimittaa kopiot tuomarilaskuista, palkkiolaskuista ja kululaskuista yms seuran taloudenhoitajalle maksettavaksi (HUOM Tulorekisteri voimaan 1.1.2019). Alkuperäiset liitetään joukkueen kirjanpitokansioon.
 • Arkistoi joukkueen tositteet aikajärjestykseen
 • Seuran tilikauden päätyttyä palauttaa joukkueen kirjanpitopohjan sekä joukkueen tositteet seuran taloudenhoitajalle 15. huhtikuuta mennessä.
 • Seuran taloudenhoitaja opastaa ja kouluttaa joukkueiden rahastonhoitajia tarpeen mukaan

Huolehtii seuran hallinnon antamista muista mahdollisista tehtävistä

13.5. Joukkueen rahaliikenne

Joukkueilla on erilliset tilit Sodankylän Pallo ry:n konsernitilin alapuolella. Vain näitä virallisia tilejä ja ainoastaan näitä saa käyttää Sodankylän Pallo ry:n toiminnassa ts. mitään ulkopuolisia joukkueen yksityisiä tai yhdistystilejä ei saa olla!

Tälle Sodankylän Pallo ry:n tilille joukkueet keräävät pelaajilta tulevat maksut ja tilittävät erilaiset turnaus- ja kahvikioskituotot. Joukkueesta nimetty henkilö (=yleensä rahastonhoitaja) saa tiliin käyttöoikeuden.

Nimetty henkilö saa myös tunnukset, joilla hän voi seurata tilitapahtumia, tulostaa tiliotteen ja tiliöidä tiliotteen kirjanpidon tositteeksi. Tiliotteet kuitteineen ja selvityksineen toimitetaan seuran puheenjohtajalle tilikauden päätyttyä 31.3, viimeistään 15.4 mennessä.

Joukkueen omaa tiliä ei voi eikä saa käyttää käteisnostoihin, eikä missään tapauksessa omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Tilinkäyttöoikeuden joukkueen tiliin antaa seuran taloudenhoitaja. Joukkueen rahastonhoitajan vaihtuessa tilin pankkitunnuksia ei saa luovuttaa suoraan uudelle rahastonhoitajalle.Näissä tilanteissa pankkitunnukset luovutetaan seuran taloudenhoitajalle, joka kouluttaa uuden rahastonhoitajan ja antaa uudet tunnukset uudelle rahastonhoitajalle.

Joukkueenjohtajan on varmistuttava, että joukkueen tilillä on tarpeeksi rahaa aiottuja maksuja varten.

13.6. Joukkueen tulot

Joukkueet ovat vastuussa omien kulujensa maksamisesta sekä joukkueen osuudesta Sodankylän Pallo ry:n hallintokustannuksista (jaostomaksut) Näiden kulujen kattamiseksi joukkueenjohtajat keräävät pelaajien vanhemmilta rahaa kustannusten kattamiseksi tai hankkivat tuloja talkootöillä, pelipaitamainoksilla, turnauksilla, joukkue-esitteillä jne. Joukkueilla on mahdollisuus varainhankintaan myös Sodankylän Pallo ry:n toiminnan kautta esim., varustesopimuksilla, joulukalenterien myynnillä, yksittäisillä tempauksilla jne.

Yhdistyslain (ry) mukaan kaikki eri aktiviteeteilla (mainokset, tempaukset, talkoot jne.) kerätyt rahat ovat joukkueen yhteisiä varoja eikä niitä saa käyttää henkilökohtaisiin hyvityksiin.

Pelaajien vanhemmilta kerättävät maksut on sovittava erikseen budjetoitujen kustannusten pohjalta. Varainkeruussa on muistettava, että tilillä olevat varat ovat joukkueen varoja. Pelaajat joukkueessa voivat vaihtua kaudesta toiseen, jolloin vuosittain vanhemmilta kerättävät maksut eivät saa nousta yli vuotuisten kulujen. On siis pyrittävä tasapuolisuuteen.

Joukkueet tekevät myös pienimuotoista kanttiini- ym. toimintaa. Tästä toiminnasta saatavat tulot on talletettava joukkueen tilille, ja niistä on annettava riittävä selvitys kirjanpitoa varten. On huomioitava, että edellä mainitun toiminnan tulee olla pienimuotoista ja lähinnä palvelumuotoista.

Kaikkea hankittua rahaa ei ole syytä (pakko) kuluttaa, vaan on järkevää jättää osa rahasta seuraavaa kautta varten. Vanhempiin ikäluokkiin mennessä kustannukset kasvavat ja aikaisemmin kertyneet rahat helpottavat niihin liittyviä paineita. Jäljellä oleva rahamäärä näkyy alkusaldona joukkueella alkavan kauden tuloslaskelmassa.

Joukkueenjohtajalla on velvollisuus seurata joukkueelle tulevien maksujen suorittamista ja heidän tulee muistuttaa asianomaisia maksuviiveistä. On tärkeää huomioida, että joukkueella on mahdollisuus käyttää ainoastaan tilillä olevia rahoja, ei siis vielä laskutuksessa olevia mahdollisia tuloja etukäteen

13.7. Rahoituksen ja yritystukien hankinta

Joukkueet voivat hankkia lisärahoitusta Sodankylän ja Lapin yritysmaailmasta tekemällä talkootyötä. (Esim mainostenjako, lumityöt yms) tai hankkimalla yritystukijoita.

Tukijoiden hankkiminen on tapahduttava hyvien tapojen mukaan. Seuran puheenjohtaja koordinoi tukijoiden hankintaa, jotta vältytään päällekkäisiltä mainosmyynneiltä samoihin yrityksiin.

13.7.1 Talkoot

Seura voi rahoittaa toimintaansa talkootöillä. Talkootyöllä kerätyt varat ovat seuran käytössä. Jokaiseen talkootyöhön tulee nimetä vastuuhenkilö, joka pystyy raportoimaan tarvittaessa seuran johdolle talkootyön eri vaiheista (reklamaatiot, kyselyt jne.)Joukkueiden osallistuminen seuran talkootöihin on välillä välttämättömyys. Näiden talkootöiden taloudellisen tuoton jaosta päättää seuran hallitus erikseen.

Talkootyön määritelmä:

Talkoisiin osallistuminen on aina vapaaehtoista

Kaikki saadut korvaukset tulevat lyhentämättöminä seuralle/jaostolle/joukkueelle.

Talkootyöstä ei koskaan makseta työn tekijälle palkkiota, vaan kerätyt varat ovat seuran/jaoston/joukkueen käytössä.

Talkootyöstä saatava hyöty on siis jaettava aina laajemmalle piirille kuin työn suorittajille

13.8. Joukkueen menot

Joukkueelle tulevat laskut maksetaan joukkueen tililtä. Maksun käytännön suorituksen tekee joukkueen rahastonhoitaja.

Laskujen käsittelyn helpottamiseksi joukkueenjohtajat varmistavat laskujen oikeellisuuden (esim. kuittaamalla laskun paikan päällä) ennen sen lähettämistä rahastonhoitajalle. Laskussa tulee näkyä sen joukkueen tunnus/nimi, jota se koskee. Ostokuitin ja mahdollisen tositteen joukkueenjohtaja toimittaa allekirjoitettuna rahastonhoitajalle.Ruokailuista ja majoituksista on liitteenä oltava osallistujaluettelo, josta selviää myös ajankohta, matkakohde ja tarkoitus.

Urheiluseuran kuluihin EI KUULU ALKOHOLILASKUT

13.9. Toimihenkilökorvauksien, matkakorvauksien ja tuomaripalkkioiden maksaminen

13.9.1Toimihenkilökorvauksen maksaminen.

Tätä käytetään myös muille kuin toimihenkilöille maksetuista satunnaisista kulukorvauksista.

Joukkueet ja jaostot eivät saa antaa alennuksia toimihenkilöilleen heidän junioreiden kausimaksuista vastikkeeksi heidän tekemästään vapaaehtoistyöstä seurassa vaan joukkue/jaosto tekee seuran suosituksia noudattaen päätöksen maksettavasta toimihenkilökorvauksesta.

Sodankylän Pallo ry maksaa toimihenkilöilleen toimihenkilökorvauksia kilometrikorvauksina ja päivärahoina. Jotta ko. korvaus olisi veroton maksaminen toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. Verottomilla korvauksilla on kuitenkin ylärajat, jotka löytyvät myös tästä ohjeesta.

Joukkueet ja jaostot EIVÄT MAKSA suoraan ko. korvauksia vaan maksaminen suoritetaan keskitetysti seuran taloudenhoitajan toimesta käyttäen Palkka.fi-ohjelmaa. Tällä menettelyllä korvauksien maksaminen linkittyy 1.1.2019 voimaan tulleeseen tulorekisteriin.

Jaostossa ja joukkueessa maksun saaja täyttää tämän ohjeen liitteenä olevan matkalaskun, johon merkitsee todelliset matkat ja päivärahat. Matkalaskussa on valmiit laskentakaavat ja niitä ei saa muuttaa.

Toimihenkilöt (Joukkueenjohtajat, valmentajat, huoltajat ja henkilöt, joille on päätetty maksaa toimihenkilön kulukorvausta voivat merkitä laskuun myös matkat kodin ja harjoituspaikan väliltä. Laskussa pitää näkyä kodin ja harjoituspaikan osoitteet)

Laskun voi tehdä sopivin väliajoin riippuen kauden alussa hyväksytystä korvaussummasta.

Matkalasku pitää hyväksyttää seuraavasti

Joukkueen toimihenkilön laskun hyväksyy allekirjoituksellaan joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan laskun hyväksyy jaoston puheenjohtaja

Jaoston toimihenkilön laskun hyväksyy jaoston puheenjohtaja

Jaoston puheenjohtajan laskun hyväksyy seuran puheenjohtaja

Tämän jälkeen hyväksytty laskukopio toimitetaan seuran taloudenhoitajalle, alkuperäinen lasku jää joukkueen tai jaoston rahastonhoitajan mappiin.

Ensimmäisen laskun yhteydessä on lähetettävä myös viimeisestä verokortista kopio seuran taloudenhoitajalle, jotta henkilö voidaan ”perustaa” palkkaohjelmaan.

Seuran taloudenhoitaja maksaa laskun yksilöintitietojen mukaan oikean joukkueen tai jaoston tililtä.

13.9.2 Tuomarimaksujen maksaminen

Tuomarimaksuja ei saa maksaa käteisellä tai suoraan joukkueen rahastonhoitajan toimenpitein.

Tuomari tekee kirjallisen laskun, jonka joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan. Laskussa pitää näkyä tuomarin nimi, sotu, osoite, ja eroteltuna tuomaripalkkio, päiväraha ja kilometrikorvaus.

Tämän jälkeen hyväksytty laskukopio toimitetaan seuran taloudenhoitajalle, alkuperäinen lasku jää joukkueen rahastonhoitajan mappiin.

Ensimmäisen laskun yhteydessä on pyydettävä myös viimeisestä verokortista kopio seuran taloudenhoitajalle, jotta tuomari voidaan ”perustaa” palkkaohjelmaan.

Seuran taloudenhoitaja maksaa laskun yksilöintitietojen mukaan oikean joukkueen tililtä.

13.9.3 Päivärahaoikeuden syntyminen

Päivärahaoikeus syntyy, jos matka suuntautuu yli 15 kilometrin päähän lähtöpisteestä. (= mm. kaikki vieraspelimatkat)

Korvausten enimmäismäärät 1.1.2020 alkaen ovat:

kokopäiväraha (matkan kesto yli 10 tuntia) 42,00 €
osapäiväraha (matkan kesto yli 6 tuntia) 20,00 €
kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,43 €/km, kyydissä olevista matkustajista voi saada korotusta 3 sentiä

Jos matka-aika ylittää täyden vuorokauden, noudate­taan lisävuorokauden osalta seuraavia aikarajoja:

yli 2 tuntia/osapäiväraha
yli 6 tuntia/kokopäiväraha

Jos verovelvollinen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa palkkaa/palkkiota tehtävästä, johon matka liittyy, on verottomana maksettaville kulukorvauksille asetettu tuloverolaissa seuraavat enimmäismäärät:

1. päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa;
2. kilometrikorvauksia enintään 2.000,00 euroa kalenterivuodessa.

13.9.4 Sodankylän Pallo ry:n suositukset toimihenkilökorvauksista vuodelle 2019

 • Seura maksaa
 • Seuran puheenjohtaja 1000 €
 • Hallituksen jäsenet 50 €
 • Hallituksen sihteeri200 €
 • Jaostojen puheenjohtajat 500 €

 • Jaosto maksaa
 • Jaoston sihteerin tehtävät 200 €
 • Tuomarivastaavan tehtävät 100 €
 • Joukkueenjohtajat100 €
 • Junioripäällikön tehtävät Jaosto päättää (summa riippuen tehtävistä).
 • Joukkue maksaa
 • Valmentajat/joukkue400 – 1000 € Suositussumma riippuu harjoituskertojen lukumäärästä viikossa ja joukkueen ikäluokasta.
 • Tiedotusvastaavat50 €
 • Taloudenhoitajat.50 €
 • Joukkueen vanhempainkokous päättää lopullisesti joukkueessa maksettavista korvaussummista

 • Seuran taloudenhoitaja maksaa keskitetysti ko maksut Palkka.fi- ohjelmalla kululaskua vastaan. Näin noudatetaan vuoden 2019 alussa voimaan tullutta tulorekisterilakia. Samoin muut mahdolliset palkkiot ja tuomaripalkkiot maksetaan keskitetysti seuran taloudenhoitajan toimesta

13.10. Laskujen hyväksyminen

Joukkueen lasku

Joukkueenjohtaja

Joukkueen johtajan lasku

Jaoston puheenjohtaja

Jaoston lasku

Jaoston puheenjohtaja

Jaoston puheenjohtajan lasku

Seuran puheenjohtaja

Seuran lasku

Seuran puheenjohtaja

Seuran puheenjohtajan lasku

Seuran varapuheenjohtaja

13.11. Tilausoikeudet

Seuran hallitus on päättänyt euromääräiset rajat, joilla jaoston puheenjohtaja tai joukkueen johtaja voi hankintoja tehdä ilman, että hankintaa tarvitsee hyväksyttää seuran hallituksessa.

Hankinnan pitää liittyä jaoston tai joukkueen urheilutoimintaan, sen pitää olla toimintasuunnitelmassa ja juniorijoukkueen hankinnoissa sille pitää olla joukkueen vanhempien hyväksyntä.

 • Jaostonjohtaja 5000 €
 • Joukkueenjohtaja2500 €

13.12. Lopetettavan joukkueen rahat

Jos lopettavalle joukkueelle jää kauden päätteeksi rahaa, niin summa jaetaan seurassa toisessa joukkueessa jatkavien pelaajien henkilöluvun mukaan ja siirretään siinä suhteessa niille joukkueille, joihin pelaajat menevät. Rahaa ei saa siirtää takaisin pelaajille.

Siirryttäessä seurasta toiseen tai harrastuksen loppuessa rahat eivät missään tapauksessa siirry pelaajan mukana.

13.13. Taloudesta informointi pelaajien vanhemmille

Kaikkien tulee toiminnassaan muistaa, että joukkueiden kustannukset maksavat pelaajien vanhemmat joko suoraan tai epäsuoraan talkoilla, mainostuloilla yms. Heidän tulee olla riittävästi informoituja sekä joukkueen että seuran toiminnasta.

Joukkueenjohtajien velvollisuus on tiedottaa pelaajien vanhempia riittävän usein. Kuluvaan pelikauteen liittyvän tiedottamisen lisäksi on tärkeää informoida etukäteen riittävällä tarkkuudella seuraavan vuoden toiminnan laajuus ja siitä aiheutuvat kustannukset. Poikkeamat kaikista sovituista suunnitelmista on tiedotettava ajoissa.

Sodankylän Pallo ry informoi omista pelisäännöistään ja arvoistaan vanhemmille kohdistetuissa tilaisuuksissa, omissa seurajulkaisuissaan ja julkisen sanan välityksellä

14. HARJOITUSVUOROT

Jää-, sali- ja kenttäaika on kaikille joukkueillemme välttämätöntä. Vuosittain kunnan seurallemme jakama jää-, sali- ja kenttäaika vaihtelee jonkin verran.

Päivitetty vuorot ovat nähtävissä kunnan nettisivuilla https://sodankyla.tilamisu.fi/. Lisäksi vuorot ovat esillä ilmoitustauluilla.

Vuorojen jaossa noudatetaan sovittua ja oikeudenmukaista käytäntöä. Joukkuekohtaisiin vuoroihin vaikuttavat mm. pelaajien ikä ja sarjan taso. Vuoronjakoa tulee tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäistapauksin.

On erittäin tärkeää, että joukkueen valmentajat ilmoittavat kaikista sellaisista tapahtumista ja toivomuksista, jotka voivat vaikuttaa vuorojen jakamiseen.

Jos joku joukkue ei pysty käyttämään jotain vuoroistaan, niin kannattaa yrittää itse ensin sisäisesti vaihtaa vuoroa seuran toisen joukkueen kanssa. Jos tämä ei onnistu, niin vuoron voi antaa pois ilmoittamalla siitä jaoston puheenjohtajalle. Ulkopuolisille vuoroja ei saa omin päin antaa.

14.1. Pukukopit ja harjoitustilat ja -paikat

Joukkue huolehtii siitä, että pukukoppi ja käytetyt tilat jäävät siistiksi harjoitusvuoron ja pelien jälkeen.

Pukukopeista voi joissakin tilanteissa olla pulaa. Kenttähenkilökunta joutuu tällöin suunnittelemaan jakoa jo etukäteen.

Muista:

•mahdolliset harjoitusvuoroilla tapahtuvat harjoitusottelut on ilmoitettava etukäteen

• joukkueenjohtajan vastuulla on tiedottaa joukkuetta ja vanhempia poikkeuksellisissa tilanteissa

Kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, niin tilanteet kyllä selviävät.

15. MATKUSTAMINEN

15.1. Onnistuneen matkan lähtökohtia

• asianmukainen pelaajien ja vanhempien tiedottaminen matkajärjestelyistä (joukkueenjohtaja)

• joukkueenjohto on vastuussa pelaajista matkan aikana

• selkeiden päiväohjelmien laadinta ja esillepano

• jos majoitutaan matkan aikana, huonejako tehdään mielellään joukkueenjohdon toimesta. Huom. oikeudenmukaisuus ja kasvatusnäkökulma

•selkeät ydinsäännöt tiedoksi kaikille

• liikkuminen ryhmässä ja aikuisten johdolla oudossa ympäristössä

15.1. Toimihenkilöiden käyttäytyminen peli- ja harjoitusmatkoilla

Joukkueiden toimihenkilöt edustavat seuraa matkoilla. Alkoholin nauttiminen junioreiden pelimatkoilla on ehdottomasti kielletty.

15.1.1. Ruokailut

Toimihenkilöt huolehtivat

• hyvät ruokailutavat

• erityisruokavaliot

• roskaruoka ei kuulu urheilujoukkueen matkaohjelmaan

• makeisten syöntiä valvottava nuorten kanssa matkustettaessa

• energiajuomat ovat kiellettyjä

• ruokailujen suunnitteleminen pelaajien lähtökohdista käsin. Kasvavat urheilijat tarvitsevat kaksi lämmintä ateriaa/ päivä ja paljon ravitsevia välipaloja

15.1.2. Muutamia ”solmukohtia”

• vanhempien käyttäytyminen/ alkoholi!

• rahapelien pelaaminen

• tulitikut, sytyttimet

• tupakkatuotteet syyniin

• elokuvien katsomisessa tarkkailtava ikärajoja

• kielenkäyttö, kiroilu, nimittely, kiusaaminen jne. kuriin

• taskuraha käyttäminen / määrä

16. SEURAN VAIHTO (PELAAJASIIRROT)

Jokaisella lajilla on ns. vapaat seurasiirtoajat, kielletyt seurasiirtoajat ja seuran suostumuksella tehtävät siirrot.

Kesken kauden siirtymiset toiseen seuraan katsotaan seurassa tapauskohtaisesti.

Pelaajan vaihtaessa seuraa, tulee hänen aina pyytä edustusoikeuden siirtoa vanhasta seurasta.

17. Ongelmat ja kurinpito

Pelaajia, joukkueita tai muita toimihenkilöitä koskevissa kurinpidollisissa ongelmatilanteissa noudatetaan seuraavaa vaiheittaista toimintamallia.

Henkilön toistuvasti rikkoessa seuran tai joukkueen pelisääntöjä vastaan:

1. Vaihe

Henkilön kanssa keskustellaan ja tuodaan esille asiat, joissa hänen tulee jatkossa toimia toisella tavalla. Tarvittaessa pelaajan voi käskeä sivuun sovituksi ajaksi kesken harjoituksen tai pelin.

2. Vaihe

Henkilö voidaan poistaa kokonaan kyseisestä harjoitus- tai ottelutapahtumasta. Asiasta tulee viipymättä keskustella henkilön kanssa, jotta hän tiedostaa tilanteeseen johtaneen menettelyn perusteet, sekä saattaa asia joukkueen kaikkien johtoryhmän jäsenten ja vanhempien tietoisuuteen.

3. Vaihe

Pelaajalle voidaan langettaa harjoittelua ja pelaamista koskeva kielto määräajaksi (1-2 viikkoa). Päätöksen voivat tehdä joukkueen johtoryhmän jäsenet harkittuaan asiaanjohtaneita seikkoja. Päätökseen johtaneet asiat on tuotava jaoston tiedoksi. Päätös tulee perustella viipymättä henkilölle ja vanhemmille sekä saattaa asia seuran puheenjohtajan tietoon. Kausimaksua ei tältä ajalta pelaajalle palauteta.

4. Vaihe

Pelaajan ja vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan pelaaja erottaa seurasta, ellei edellisten vaiheiden jälkeen pelaajan toiminnassa ole edelleenkään havaittavissa halua muuttaa toimintaansa toivottuun suuntaan. Seurasta erottamisen päättää lopullisesti seuran ongelmanratkaisuryhmä, kuultuaan ensin joukkueen johtoryhmän, pelaajan ja vanhempien mielipiteet asiasta.


   
Lisää uutisia
Sodankylän Pallo ry
«  Joulukuu   »
Kategoriat