Pelaajia, joukkueita tai muita toimihenkilöitä koskevissa kurinpidollisissa ongelmatilanteissa noudatetaan seuraavaa vaiheittaista toimintamallia.

Henkilön toistuvasti rikkoessa seuran tai joukkueen pelisääntöjä vastaan:

1. Vaihe

Toimihenkilön/pelaajan kanssa keskustellaan ja tuodaan esille asiat, joissa hänen tulee jatkossa toimia toisella tavalla. Tarvittaessa toimihenkilön/pelaajan voi käskeä sivuun sovituksi ajaksi kesken harjoituksen tai pelin.

2. Vaihe

Toimihenkilö/pelaaja voidaan poistaa kokonaan kyseisestä harjoitus- tai ottelutapahtumasta. Asiasta tulee viipymättä keskustella toimihenkilön/pelaajan kanssa, jotta hän tiedostaa tilanteeseen johtaneen menettelyn perusteet, sekä saattaa asia joukkueen kaikkien johtoryhmän jäsenten ja vanhempien tietoisuuteen.

3. Vaihe

Toimihenkilölle/pelaajalle voidaan langettaa joukkueessa toimintaa, harjoittelua ja pelaamista koskeva kielto määräajaksi (1-2 viikkoa). Päätöksen voivat tehdä joukkueen johtoryhmän jäsenet harkittuaan asiaan johtaneita seikkoja. Päätökseen johtaneet asiat on tuotava jaoston tiedoksi. Päätös tulee perustella viipymättä toimihenkilölle/pelaajalle ja pelaajan vanhemmille sekä saattaa asia seuran puheenjohtajan tietoon. Kausimaksua ei tältä ajalta pelaajalle palauteta.

4. Vaihe

Toimihenkilön/pelaajan ja pelaajan vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen voidaan toimihenkilö/pelaaja erottaa seurasta, ellei edellisten vaiheiden jälkeen toimihenkilön/pelaajan toiminnassa ole edelleenkään havaittavissa halua muuttaa toimintaansa toivottuun suuntaan. Seurasta erottamisen päättää lopullisesti seuran ongelmanratkaisuryhmä, kuultuaan ensin joukkueen johtoryhmän, pelaajan ja pelaajan vanhempien mielipiteet asiasta.

Ongelmanratkaisuryhmän kokoonpano:

  • Seuran varapuheenjohtaja
  • Seuran sihteeri
  • Seuran hallituksen jäsen
  • Jäsen jaostosta, jossa ongelmia esiintyy
  • Jäsen joukkueesta, jossa ongelmia esiintyy
  • Ryhmällä on mahdollisuus täydentää kokoonpanoa asian käsittelyn niin vaatiessa