SEURA, HALLINTO JA SEURAN TOIMINNAN ORGANISOINTI

Sodankylän Pallo ry on rekisteröityja sen kotipaikka on Sodankylä. Sodankylän Pallo ry on yleishyödyllinen urheiluseura ja se harjoittaa jalkapallon ja jääkiekon junioritoimintaa.

Organisaatiokaavio

Seuran tiedot

Nimi: Sodankylän Pallo ry (rekisteröity yhdistys)
Y-tunnus: 1078854-0
Osoite:c/o Metsähannuksentie 6 A 1
99600 Sodankylä

Puh: 040-5372768

Internet: www.sodankylanpallo.fi

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Paajanen
Jalkapallojaoston puheenjohtaja Annukka Karppinen
Jääkiekkojaoston puheenjohtaja Petri Ylitalo
Salibandyjaoston puheenjohtaja Rami Lintula

Seuran hallinto

Seuran kokoukset

Sodankylän Pallo ry:n toiminta perustuu seurasääntöihin.

Seurasääntöjen mukaan yhdistyksen ylin päättävin elin on yhdistyksen kokous, jossa valtaa käyttävät seuran täysi-ikäiset ja jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Seuran jäsenten tulee noudattaa seuransääntöjä ja siksi kaikkien seuran toimihenkilöiksi valittavien tulee olla Sodankylän Pallo ry:n jäseniä.

Seuran jäseneksi voi hakea kuka tahansa, ja jäseneksi ottamisesta päättää seuran hallitus. Seuran jäsenmaksu määrätään vuosittain. Vuosittainen jäsenmaksu on toimintakaudella 2020 - 2021 suuruudeltaan 10 euroa.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Tulevasta kokouksesta ilmoitetaan Sodankylän Pallo ry:n nettisivuilla vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Seuran jäsenille tarkoitettu kevätkokous on nk. vaalikokous, joka mm:
• valitsee vuosittain puheenjohtajan
• valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle

Seuran jäsenille tarkoitettu syyskokous on nk. tilinpäätöskokous, joka mm:
• päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

4.3.2. Seuran hallitus
Yhdistyksen kokous asettaa seuran toimintaa varten hallituksen, joka on vastuussa seuran toiminnan organisoinnista ja sen hallinnosta. Hallitukseen kuuluu kulloinkin voimassa olevien seurasääntöjen mukaisesti puheenjohtaja sekä jäsenet.

Puheenjohtaja organisoi hallituksen toiminnan vaalikokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa nk. järjestäytymiskokouksessa. Hallitus valitsee puheenjohtajan esityksestä varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää itse toimintatavoistaan. Hallitus toimii seurasääntöjen mukaan ja käyttää yhdistyslain puitteissa yhdistyksessä toimeenpanovaltaa.

Hallitus kaudella 2021 - 2022

Seuran puheenjohtaja Kari Paajanen
Varapuheenjohtaja Antti Penttinen
Hallituksen sihteeri, varajäsen Minna Seppälä
Jäsen Jukka Kotilehto
Jäsen Johanna Mäki
Jäsen Sakari Hietanen
Varajäsen Janne Siikaluoma