Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Vanhemmilla on päävastuu juniorijoukkueen taloudesta ja he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen taloustoimintasuunnitelmat ja laativat itsellensä pelisäännöt seuran antamien ohjeiden pohjalta.

Vanhemmille pidetään kauden alussa vanhempainkokous, jossa valitaan vanhempien keskuudesta toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Seuran edustaja osallistuu vanhempainkokoukseen.

Hänen puheenvuorossansa on seuraavat asiakokonaisuudet

 • -harjoittelu, lepo ja ravinto ovat avainasemassa urheilijan kehittymisessä
 • -kotona opittujen liikuntatottumusten merkitys liikunnallisten elämäntapojen syntymiselle.
 • -riittävä uni
 • -ateriarytmi ja ravinnon laatu
 • -vanhemmista valittujen joukkueen toimihenkilöiden rooli seurayhteisössä

Toimihenkilöiden lisäksi muidenkin vanhempien toivotaan osallistuvan aktiivisina toimijoina lapsen harrastukseen ja meitä sopalaisia yhdistävään seuratoimintaan.

Vanhemmilla tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta, ei vanhempien toiveet ja haaveet.

Tavoitteena on, että seuran edustaja olisi kutsuttuna läsnä vähintään yhdessä vanhempainkokouksessa kauden aikana. Vanhempien oikeuksiin kuuluu saada informaatiota joukkuetta koskevista ja seuran asettamista taloudellisista ja urheilullisista seikoista.

Lasten urheilussa vanhempien toivotaan sitoutuvan 3 K:n sääntöön, jonka mukaisesti vanhempien tulee olla mukana:

 • väsymättöminä Kannustajina
 • uhrautuvina Kuljettajina
 • toiminnan Kustantajina

Vanhempien on ennen kauden alkua sitouduttava vastaamaan lapsensa kustannuksista


SODANKYLÄN PALLON VANHEMPIEN PELISÄÄNNÖT

 • 1.Kannustan lastani sekä hänen joukkue- ja seuratovereitaan harjoittelussa ja kilpailuissa.
 • 2.Tuen lastani harrastuksessa ja ymmärrän, että joukkuelajissa kaikkien säännöllinen osallistuminen on tärkeää.
 • 3.Toimin seuran sääntöjen ja aikataulun mukaan, mm. maksujen osalta.
 • 4.Huolehdin lapseni kuljetuksista harjoituksiin ja peleihin ajoissa
 • 5.Kerron valmentajalle, jos lapsella on lääkitys tai sairaus, josta valmentajan pitäisi tietää.
 • 6.Huolehdin harrastavan lapseni riittävästä ja terveellisestä ravinnosta, sekä ohjaan lastani terveellisiin elämäntapoihin, sekä liikkumaan myös vapaa-aikana monipuolisesti.
 • 7.Kerron joukkueenjohtajalle/valmentajalle mahdollisista poissaoloista hyvissä ajoin.
 • 8.Luen nettisivuilta, viestiryhmästä ja sähköpostista lapseni harrastusta koskevat tiedotteet.
 • 9.Osallistun vanhempainiltoihin, vanhempia koskeviin koulutuksiin ja talkoisiin yhdessä muiden vanhempien kanssa tai hankin itselleni tuuraajan.
 • 10.Annan valmentajille työrauhan, ongelmatilanteissa käännyn lapseni joukkueenjohtajan puoleen.
 • 11.Käyttäydyn asiallisesti ja päihteettömästi harjoituksissa, peleissä ja pelimatkoilla.