Vanhemmat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita! Vanhemmilla on päävastuu juniorijoukkueen taloudesta ja he hyväksyvät kokouksissaan joukkueen taloustoimintasuunnitelmat ja laativat itsellensä pelisäännöt seuran antamien ohjeiden pohjalta.

Vanhempien keskuudesta valitaan toimihenkilöt, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti lasten yhteisen harrastuksen hyväksi. Toimihenkilöiden lisäksi muidenkin vanhempien toivotaan osallistuvan aktiivisina toimijoina lapsen harrastukseen ja meitä sopalaisia yhdistävään seuratoimintaan.

Vanhemmilla tulee olla ymmärrys siitä, että lasten innostus, toiveet ja kyvyt ovat kaiken tekemisen todellinen lähtökohta, ei vanhempien toiveet ja haaveet.

Tavoitteena on, että seuran edustaja olisi kutsuttuna läsnä vähintään yhdessä vanhempainkokouksessa kauden aikana. Vanhempien oikeuksiin kuuluu saada informaatiota joukkuetta koskevista ja seuran asettamista taloudellisista ja urheilullisista seikoista.

Lasten urheilussa vanhempien toivotaan sitoutuvan 3 K:n sääntöön, jonka mukaisesti vanhempien tulee olla mukana:

  • väsymättöminä Kannustajina
  • uhrautuvina Kuljettajina
  • toiminnan Kustantajina

Vanhempien on ennen kauden alkua sitouduttava vastaamaan lapsensa kustannuksista