SeuraJulkaistu: 06.07.2020 00.00

Sodankylän Pallon viestintästrategia

SODANKYLÄN PALLO VIESTINTÄSTRATEGIA 2020


Sodankylän pallo on hyvän fiiliksen vastuuntuntoinen yhteisö

Sodankylän Pallo harjoittaa vastuuntuntoista junioritoimintaa kaikissa ikäluokissa vahvan tulevaisuuden takaamiseksi, kasvatuksellisia näkökohtia painottaen.

Sodankylän pallo pyrkii tarjoamaan junioreilleen korkeatasoista valmennusta ja mahdollisuuden kehittyä lajissaan huipputasolle.

Sodankylän pallo on vankalla panoksella luomassa positiivista kuvaa urheilusta ja terveistä elämäntavoista.

Sodankylän Pallon viestintäkanavia ovat seuran kotisivut, sähköposti, matkapuhelin ja sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram. Näiden kanavien kautta hoidetaan viestittäminen, ottelutapahtumien mainostaminen ja muu markkinointi sekä seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Viestinnän muita kanavia ovat seuran ja jaostojen eri tasojen WhatsApp -ryhmät , esitteet, henkilökohtaiset tapaamiset ja paikallislehti Sompio.

KOTISIVUT

Seuran www-sivujen kautta tapahtuvan viestinnän tavoitteena on nostaa esiin oleelliset uutiset, tiedotteet ja tapahtumat sekä tuoda esiin seuran monipuolinen, laadukas ja suunnitelmallinen toiminta. Lisäksi kotisivujen tarkoituksena on kasvattaa seurahenkeä.

SÄHKÖPOSTI

Sähköposti on sisäisen tiedottamisen tärkein kanava. Tavoitteena on tiedottaa seuran toimihenkilöitä ajankohtaisista asioista. Sähköpostiviestinnässä tulee ottaa huomioon seuran mahdollinen uutiskirjeviestintä.

SOSIAALINEN MEDIA, FACEBOOK

Sodankylän Pallo, Official käyttäjätilin viestinnän tarkoituksena on mainostaa tapahtumia, tiedottaa asioista ja ohjata niin jaoston toimihenkilöt kuin kannattajat seuran kotisivuille. Viestinnän sosiaalisessa mediassa on oltava positiivista , vapaamuotoista ja rentoa. Facebook -viestinnän tavoitteena on mahdollistaa jäsenistön ja kannattajien vuorovaikutus tykkäämällä, jakamalla ja kommentoimalla yli jaostorajojen. Jaostojen omat Facebook sivut ovat jaostokohtaisien asioiden viestintään tarkoitettuja kanavia.

SOSIAALINEN MEDIA, INSTAGRAM

@sodankylanpallo78 käyttäjätili on koko seuran yhteinen.

Instagram –viestinnän tarkoituksena on olla visuaalisesti tehokasta kuvien ja

videoiden kautta tapahtuvaa viestintää. Tavoitteena on, kuten Facebook -viestinnässä, yhdistää jäsenistö ja jaoston toiminnasta kiinnostuneet vuorovaikutukseen keskenään tykkäämällä, jakamalla ja kommentoimalla. Erilaisten haasteiden toteuttaminen kannattajien keskuudessa Instagramin välityksellä on myös mahdollista. Jaostojen tai joukkueiden omat Instagram –tilit ovat myös mahdollisia, mutta niiden tulee olla linkitettyjä seuran päätiliin. Tavoite jaosto ja joukkuekohtaisilla tileillä, sekä päätilillä on yhteinen – näkyvyyden lisääminen. Seuran viralliset "hästägit" ovat: #sodankylanpallo #sodankylänpallo #sopa

MATKAPUHELIN

Matkapuhelinta käytetään henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen ja pikaisten tilanteiden tiedottamiseen. Jaoston ja sen alaisten joukkueiden WhatsApp ryhmät ovat hyvä tapa luoda yhteisöllisyyttä ryhmän sisällä, mutta eivät paras väline tiedottamiseen. Tiedottamisessa on hyödynnettävä myös henkilökohtaisia kontakteja, joilla varmistutaan tiedon välittymisestä. Ylimääräiset ja vanhat WhatsApp –ryhmät on poistettava ja erilaisten uusien ryhmien perustamista harkittava tarkkaan. Liiallinen eri ryhmien määrä vaikeuttaa sisäistä tiedottamista.

MARKKINOINTI JA MAINOKSET

Markkinoinnin ja mainostamisen tavoitteena on tavoittaa haluttu kohderyhmä. Markkinoinnin tulee olla yhteneväinen ja helposti tunnistettavissa SOPA –mainokseksi. Markkinoinnissa ja mainostamisessa on noudatettava seuran omia sääntöjä ja luoda positiivista kuvaa seuran toiminnasta Mainosten tulee olla informatiivisia, mutta myös visuaalisesti jaoston linjojen mukaisia. Markkinoidessa ja mainostaessa on tarvittaessa lupa- asiat oltava kunnossa (esimerkiksi yritysten ilmoitustaulut).


PAIKALLISLEHTI (SOMPIO)

Paikallislehti on yksi parhaista tavoista tavoittaa kannattajat ja paikalliset yksityishenkilöt ja yrittäjät. Uutisten ja artikkeleiden määrää tulee lisätä jaostossa, jotta kiinnostavuus ja näkyvyys lisääntyy. Otteluraporttien ja kuvien (sisällön) toimittamisesta vastaavat joukkueet toistaiseksi itse. Tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista asioista, kertoa pelaajien ja toimihenkilöiden kuulumisista ja markkinoida tulevia ottelutapahtumia ja muita tilaisuuksia. Näkyvyyden lisääminen paikallislehdessä on yksi suurimmista kehittämiskohteista seuran viestinnässä.

LAPIN KANSA

Hyvä viestintäväline näkyvyyden ja SOPA-tietoisuuden lisäämiseen. Jaoston tai joukkueen saavuttaessa jotain (piirin mestaruus, vuoden seura palkinto, sarjanousu) on syytä harkita uutisvihjeen lähettämistä Lapin kansaan. Markkinointiin ja mainostamiseen Lapin kansa ei välttämättä sovellu meidän tapauksessa parhaiten, mutta sitäkin suurimpien tapahtumien osalta voidaan harkita. Uutisvinkeissä kannattaa ennakoida, jotta mahdollinen toimittaja Lapin Kansasta ehtii reagoida.

UUTISKIRJE

Uutiskirjeen tilaamisen mahdollistaminen JOPOX –sovelluksen kautta on oltava olemassa. Uutiskirjeen tavoitteena on lisätä tiedottamista ja näkyvyyttä seuran jäsenten ja kannattajien keskuudessa. Uutiskirjeen tilaamalla seuran kotisivuille lisätyt uutiset ja tapahtumat välittyisivät uutiskirjeen tilaajan sähköpostiin.

JOPOX

Erinomainen työkalu jaoston kaikkien jäsenten asioiden hoitamiseen. JOPOX –tietämystä ja osaamista tulee lisätä toimihenkilöiden keskuudessa.

SEURALEHTI

Seuralehteä ei ole julkaistu viime vuosina. Seuralehti olisi merkittävä tapa lisätä näkyvyyttä, tiedottamista, tavoitettavuutta ja kutsua lisää harrastajia. Seuralehden avulla seura, jaostot ja joukkueet voivat kertoa omasta kaudestaan tai valmistautumisestaan siihen, tavoittaa yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita sekä hankkimaan näkyvyyttä, uusia toimihenkilöitä ja harrastajia. Seuralehden julkaiseminen kaksi kertaa vuodessa palvelisi koko seuraa ja kaikkia sen jaostoja.

OTTELUTAPAHTUMAT JA TURNAUKSET

Ottelutapahtumien ja turnausten aikaisen viestinnän tavoitteena on saattaa yhteen kannattajat, perheet, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt ja pelaajat. Ottelutapahtumien aikana järjestettävät oheisohjelmat, tuotemyynnit ja kioskit ovat viestinnän, markkinoinnin ja verkostoitumisen kannalta tärkeässä roolissa. Yhteistyökumppaneiden mukaan tuominen tapahtumiin lisää kumppanuuksien jatkuvuutta ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta sponsoreiden välillä. Samalla kannattajille tarjotaan ottelun lisäksi muita elämyksiä, jonka johdosta kentän laidalle saapumisesta tulee miellyttävä kokemus.

Viestinnän kohderyhmät jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin kohderyhmiin. Sisäisiä kohderyhmiä ovat pelaajat, toimihenkilöt ja jäsenet. Ulkoisia kohderyhmiä ovat pelaajien vanhemmat, kannattajat, yhteistyökumppanit ja muut seuran toiminnasta kiinnostuneet sekä eri medioiden edustajat.

Alla on lueteltu kohderyhmät, jotka perustuvat jokaisen ryhmän mahdolliseen motiiviin seurata sopan viestintää.

TOIMIHENKILÖT

Vapaaehtoisia toimijoita, joita kiinnostaa olla mukana seuran toiminnassa lapsensa joukkueen toimihenkilönä tai muuten vain apuna. Tärkeimmät viestintäkanavat toimihenkilölle ovat sähköposti, JOPOX, henkilökohtaiset tapaamiset, kirjalliset ohjeistukset ja matkapuhelin (soitot) sekä tulevaisuudessa mahdollinen uutiskirje.

PELAAJAT

Pelaajat haluavat pelata mahdollisimman paljon ja harrastaa aktiivisesti. Pelaajien tärkeimmät viestintäkanavat ovat JOPOX (pukukoppi), kotisivut, sosiaalinen media ja joukkueen oma viestintä (WhatsApp) sekä tulevaisuudessa uutiskirje.

VANHEMMAT

Vanhempi/huoltaja, joka on mukana pelaajan taustajoukoissa, eikä kuulu joukkueen tai seuran toimihenkilöihin on ns. rivivanhempi. Hän huolehtii harjoituksiin kuljettamisesta (vain tarvittaessa, kannustetaan nuorta itse liikkumiseen), kannustamisesta liikuntaan ja osallistumisesta omalta osaltaan joukkueen tapahtumiin (kioskin ylläpito, pelit ja turnaukset, lipunmyynti jne.), Tärkeimmät viestintäkanavat ovat kotisivut, joukkueen oma viestintä ja JOPOX (tapahtumakalenteri) sekä tulevaisuudessa uutiskirje.

JÄSENET

Seuran jäsen, joka ei ole osana seuran toimintaa toimihenkilönä tai pelaajana, mutta omalta osaltaan haluaa tukea seuran tai joukkueen toimintaa. Tärkeimmät viestinnän kanavat ovat kotisivut, sosiaalinen media ja tulevaisuudessa uutiskirje.

KANNATTAJAT

Sodankylän Pallon kannattaja tai seuran toiminnasta kiinnostunut henkilö. On aidosti kiinnostunut osallistumisesta tapahtumiin ja oman seuransa kannattamisesta. Tärkeimmät viestintäkanavat kotisivut, sosiaalinen media, ottelutapahtumat ja muu mainonta.

YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SPONSORIT

Yritys tai yksityinen taho, joka haluaa tukea tietyn joukkueen tai koko seuran toimintaa. Keskeisimmät viestintävälineet ovat sähköposti, henkilökohtaiset tapaamiset, kotisivut ja sosiaalinen media.

MUUT SIDOSRYHMÄT

Esimerkiksi seuran eri jaostot, lajikohtaiset liitot sekä Sodankylän kunta. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat sähköposti, matkapuhelin ja henkilökohtaiset tapaamiset.

MEDIA

Esimerkiksi paikallislehti Sompio, Lapin kansa ja erilaiset kannattajayhteisöt ovat tärkeitä tekijöitä näkyvyyden lisäämiseksi. Tärkeimpiä kanavia ovat: sähköposti, sosiaalinen media, matkapuhelin ja henkilökohtaiset tapaamiset.

YHTEISÖ

Fanikulttuurin lisäämiseksi Sodankylän Pallo kannustaa entisiä harrastajia, seuran pitkäaikaisia kannattajia ja tukijoita, sekä vanhempia luomaan fanikulttuuria Sodankylään kannattajayhteisöjen muodossa. Osallistumalla kootusti tapahtumiin (aikuisten ja junioreiden) luodaan Sopalaista fanikulttuuria yli jaostorajojen. Erilaiset tempaukset, kuten fanimatkat vieraspeleihin, kotipelien rummutukset ja kannustushuudot lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta koko seurassa.

VARUSTEET

Sopalaisuus on myös seuran värien päälle pukemista. Kaikilta Sopalaisilta odotetaan seuran värejä ja asusteita ottelutapahtumien yhteydessä. Tällä pyritään lisäämään yhteenkuuluvuutta ja kannustamaan omia. SoPa – tuotteiden myyntiä tulee lisätä ja sen tulee olla mahdollista sekä helppoa myös kannattajille.

TOIMINTA

Kokoontumiset ennen peliä. Kannustushuudot. SoPa –rummut. SoPa-varusteiden pukeminen (huivit, paidat, takit). SoPa –lippujen heiluttaminen. Tifot. Omat Facebook –sivut.Sodankylän Pallon viestintästrategia perustuu seuran yleiseen toiminta-ajatukseen. Kaikki viestintä tähtää yhteisiin tavoitteisiin ja on oltava osa jaostojen ja kaikkien niiden alaisten joukkueiden omaa toiminta-ajatusta.

YHTEISÖLLISYYS

Jokaisen pelaajan, vanhemman, toimihenkilön, yhteistyökumppanin ja kannattajan tulee kokea kuuluvansa SOPA –perheeseen. Viestinnän on oltava avointa ja perustua seuran pää arvoihin. Yksi Sodankylä – Yksi SOPA.

TIEDOTTAMINEN

Jatkuvaa ja rehellisyyteen perustuvaa toimintaa. Tiedottaminen ulkoisesti ja sisäisesti on eroteltava toisistaan, mutta oltava yhtenäistä. Tiedottamisen on oltava ajantasaista ja oikea aikaista sekä oikein kohdenettua.

IMAGO JA NÄKYVYYS

Näkyvyyden ylläpito ja lisääminen sosiaalisen median kautta ja imagon ylläpitäminen paikallisten keskuudessa. Kasvattaa parhaimmillaan harrastajamäärää ja tuo lisää kannatusta ja osallistuja Sodankylän Pallolle.

TOIMINNAN YHTENÄISTÄMINEN

Yhteiset toimintatavat kaikessa viestinnässä, markkinoinnissa, tiedottamisessa ja tapahtumien järjestämisessä antavat kuvan ammattimaisesta ja hyvin organisoidusta seurasta myös ulospäin.
VASTUUT

Päävastuu viestinnässä on seuran hallituksella, joka koordinoi ja käskee viestinnän toteutuksen ja periaatteet. Seuran ja jaoston mediavastaavat vastaat viestinnän oikeaoppisesta toteuttamisesta. Joukkueiden mediavastaavat vastaavat sisällön tuottamisesta ja jakamisesta yhteistoiminnassa joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa. Kaikilla tasoilla sisäinen ja ulkoinen viestintä on oltava erikseen määritettyä.

RESURSSIT

Ovat viestintään ja etenkin markkinointiin rajalliset. Jaostot budjetoivat omaan toimintansa viestinnälle parhaaksi katsomansa osan. Seura budjetoi tarvittaessa viestintään oman osansa koko seuraa koskien. Markkinointiin ja mainoksiin käytettävistä kustannuksista vastaa ja päättää jaoston mediavastaava yhteistoiminnassa jaostonsa puheenjohtajan kanssa.

MITTAAMINEN

Jaostojen mediavastaavat tarkastavat kauden päätteeksi kaikki mahdolliset mittarit viestinnän osalta ja koostavat niistä palautteen jaostojen käytettäväksi. Palautteen perusteella viestintästrategiaa pyritään kehittämään näkyvyyden ja hyödyn maksimoimiseksi. Mittareita viestinnän osalta ovat mm. sosiaalisen median näkyvyys, kotisivukäynnit, harrastajamäärän kasvu/lasku ja toimihenkilöiden sekä kannattajien tyytyväisyys esimerkiksi kyselyjen kautta. Mittaamisessa voidaan käyttää myös myytyjä ottelulippuja ja kausikortteja sekä keskiarvoja yleisömäärissä.


Yleistä

Seuran nimi on Sodankylän pallo ja siitä käytetään lyhennettä SoPa. Seuran johto vastaa koko organisaatiota koskevasta viestinnästä. Jaostojen mediavastaavat vastaavat jaostoja koskevista yleisestä viestinnästä yhteistoiminnassa jaostonsa johdon kanssa. Jaoston alaiset joukkueet ja niiden mediavastaavat vastaava lähtökohtaisesti omasta viestinnästään yhteistoiminnassa jaoston mediavastaavan kanssa.

Ota yhteyttä mediavastaavaan, kun:

-Suunnittelet kirjoittavasi lausuntoa, kannanottoa tai muuta julkista tekstiä seuran nimissä (esimerkiksi Sompioon)

-Suunnitteet projektia, haastattelua, tapahtumaa tai tempausta seuran nimissä

-Haluat liittää jonkin ilmoituksen seuran kotisivuille tai muuhun julkaisuun (esimerkiksi ottelun tai tapahtuman markkinointi)

-Haluat uutisen/artikkelin/raportin julkaistavaksi jaoston virallisille sosiaalisen median sivuille tai kotisivuille

-Tarvitset apua visuaalisen tuotteen laatimisessa (kausikortti, ottelulippu, mainos)

-Sinulle tulee mieleen kehitysideoita tai jokin tärkeä tiedotettava asia

-Kaipaat oikolukua tai viestinnällistä tukea

Kieliasu ja ulkoasu

Sodankylän pallon viestinnän tulee olla selkeää ja kirjoitettu hyvällä yleiskielellä. Sosiaalisessa mediassa julkaistavat viihteellisimmissä raporteissa tai kommenteissa voidaan käyttää vapaamuotoisempaa tekstiä (esim. murresanat) kuin paikallislehteen lähetettävässä virallisemmassa otteluraportissa. Julkaisut on hyvä oikolukea ulkopuolisen tahon, esimerkiksi joukkuekaverin tai toisen toimihenkilön toimesta ennen julkaisua virheiden minimoimiseksi.

Graafisesti julkaisujen, kuten mainosten, tulee sisältää seuran värejä (sininen, valkoinen ja punainen). Seuran logon käyttäminen on luvanvaraista, mutta jaoston yhteisten ja jaoston alaisten joukkueiden tapahtumia tai toimintaa markkinoidessa ja mainostaessa sitä voi käyttää ilman erillistä lupaa. Mikäli omat graafiset taidot eivät riitä, voit pyytää mediavastaavalta apua graafisen ilmeen lisäämiseksi.


Suunnittelu ja arviointi

Jaoston mediavastaava vastaa jaoston viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä jaoston johtokunnan kanssa. Jaoston mediavastaava laatii vuosikellon viestintään liittyen ja liittää sen tärkeimmiltä osin seuran vuosikelloon. Viestintäsuunnitelmassa (vuosikellossa) on oltava tärkeimmät tapahtumat kaikkien joukkueiden osalta, markkinoinnin ja viestintäkauden aloittaminen, kausipalautteen kerääminen ja sen arviointi, sekä tarvittavat viestinnän koulutustapahtumat.

Kriisiviestintä

Sodankylän pallon kriisiviestintä on esitelty tarkemmin seuran kotisivuilla.

Lupa-asiat

Alaikäisten kuvaamiseen liittyen lupa-asiat on hoidettu JOPOX –työkalun kautta. Mikäli henkilö ei halua itseään tai alaikäisiä lapsiaan kuvattavaksi, on sitä ilmoitettava myös joukkueen mediavastaavalle. Joukkueen mediavastaava vastaa siitä, ettei kuvia tule vahingossa levitykseen sosiaaliseen mediaan tai muualle.

Valokuvia tai videoita julkaistaessa on otettava huomioon myös tekijänoikeudet. Ennen kuvia julkaistaessa on syytä selvittää, haluaako valokuvaaja oman nimensä näkyviin kuvan yhteyteen. Joukkueiden mediavastaavat vastaavat tekijänoikeusasioiden hoitumisesta omien joukkueiden julkaisuihin liittyen. Samat lupa-asiat pätevät videoinnissa ja kirjoitetuissa julkaisuissa, kuten otteluraporteissa.

Hankinnat

Jaoston mediavastaava esittää hankinnat (kuvanmuokkaussovellukset, materiaali) yhteistoiminnassa joukkueiden mediavastaavien kanssa vuosittain jaoston johdolle. Hankittavia asioita ovat esimerkiksi kuvanmuokkaussovellukset (matkapuhelin-, tablettisovellukset), materiaalitilaukset (ottelulehtiset, kausikortit, käyntikortit), koulutustilaisuudet mediavastaaville (omat tai ulkopuoliset) ja muut viestintää sekä markkinointia edistävät hankinnat (esimerkiksi kamerat, mainostila lehdestä, näkyvyyttä lisäävät artikkelit kuten liput tai bannerit).

Facebook ottelumainoksen julkaisu

1.Suunnittele julkaisun sisältö

-tekstiosuus ja halutessasi taustakuva (muista lupa-asiat valokuvissa)

2.Laadi ottelumainoksen grafiikka

-Suunnittele tekstien sekä kuva sijainnit ja seuran värien käyttö

-Pyri viihteellisyyteen ja visuaalisesti näyttävään kokonaisuuteen

-Kuva kertoo enemmän kuin pitkä teksti. Voit sisällyttää tekstiosiot myös kuvaan, jolloin kuvasta tulee informatiivinen ja täydentää sitä linkillä kotisivulle tai lyhyehköllä tekstillä!

3.Ole yhteydessä oman joukkueesi mediavastaavaan jos tarvitset apua tai tarvittaessa jaoston mediavastaavaan

-Jaoston mediavastaava ei suunnittele puolestasi. Anna tarvittaessa jaoston mediavastaavalle materiaali (valmis teksti ja kuva) ja mediavastaava luo grafiikan julkaisuusi.

4.Ennakoi ja aikauta oikein

-Mitä aikaisemmin olet liikenteessä suunnitelmiesi suhteen, sitä enemmän saat julkaisullesi näkyvyyttä. Edellisenä päivän julkaistut mainokset tai uutiset eivät välttämättä tavoita tarvittavaa määrää ihmisiä tai oikeaa kohderyhmää.

5.Kysy apua

-Jos et tiedä mitä olet tekemässä tai tarvitset apua julkaisussasi, älä epäröi pyytää! Mediavastaavat ovat tukenasi.

Tärpit sosiaaliseen mediaan

-Linkitä julkaisusi seuran kotisivuihin, josta saatavilla informatiivisin osuus.

-Esimerkiksi Facebookissa kerrotaan joukkueesi ottelun tulos ja maalintekijät, avainpelaajat muutaman kuvan kera ja annetaan linkki seuran kotisivuille, jossa on tarkempi raportti ottelusta (tilanteet, torjunnat, tapahtumat)

-Facebookissa saa paljon näkyvyyttä, mutta julkaisut siellä sivuutetaan helposti. Instagramissa pystyy vaikuttamaan paremmin, eli saamaan yleisöä ja sitouttaa kannattajia.

-Muista kiittää kannattajia ja yhteistyökumppaneita aina!

-Herätä keskustelua, luo tempauksia, tykkää ja jaa!

-Jakaminen lisää näkyvyyttä: Ei jaettu julkaisu saa keskimäärin 200 katselukertaa. Kymmenen kertaa jaettu julkaisu jopa 3000. Jaa omaa seuraasi ja joukkuettasi koskevia julkaisuja aktiivisesti! Myös pelkästään julkaisusta tykkääminen lisää näkyvyyttä!
KUVAT JA VIDEOT

-Lupa-asiat oltava kunnossa. Mikäli et ole varma luvanvaraisuudesta, mieti tarkasti kannattaako kuvaa jakaa. Kuvan ottajan tai omistajan merkitseminen kuvaan tai julkaisun yhteyteen on aina hyvien käytäntöjen mukaista.

-Kuvissa ei saa näkyä SoPan arvoihin sopimatonta materiaalia, kuten: alkoholi, nikotiinituotteet, huumausaineet, aseet, alastomuus ja muu sopimaton materiaali.

-Kuvissa esiintymisen rajoittaminen oltava hallittua. Mikäli henkilö ei halua hänen kuviaan julkaistavan, tai jonkin kuvan poistettavaksi tulee hänen pyyntöjään noudattaa. Alaikäisten osalta mediavastaavat on pidettävä tietoisina, mikäli alaikäisen kuvia ei haluta jaettavaksi tai niitä halutaan poistettavaksi.

JULKAISUT

-Julkaisujen on noudatettava Sopalaisia arvoja tai ainakaan niitä vastaan ne eivät saa asettua. Julkaisujen sisällöissä on noudatettava virallista ilmettä, mutta myös pieni humoristisuus on sallittua ja jopa suotavaa.

-Jaostot voivat harjoittaa omaa ilmettään julkaisuissa, mutta julkaisujen on oltava ns. "hyvän maun" rajojen sisällä.

-Julkaisuissa ei saa esiintyä poliittisia kannanottoja, seuran arvojen vastaisia mielipiteitä tai muita ihmisiä tai yhteisöjä solvaavia tai kantaaottavia asioita.

-Julkaisuissa on myös noudatettava samoja kieltoja kuin kuvamateriaalin julkaisussa. Ne asiat mitä kuvissa ei saa esiintyä, ei myöskään saa tuoda ilmi tekstimuodossa julkaisuissa.

VIESTINNÄSTÄ YLEISESTI

-Sopalainen keskusteluun osallistuminen tulee olla Sopalaisia arvoja noudattelevaa ja muita kunnioittavaa. SoPan nimissä ei saa yksityisenä henkilönäkään kommentoida muita solvaavasti tai kantaaottavasti. Kommentointi SoPan sosiaalisessa mediassa ja muilla palstoilla on oltava Sopalaisuutta yhteisöllisyyttä edistävää ja kannustavaa.

-Kritiikki on aina sallittua. Palautteen antamiseen liittyen seuran sisällä SoPa kannustaa kahdenkeskeiseen palautteen antoon, jotta voimme kehittyä toiminnassamme. Sosiaalisessa mediassa tai muilla kommenttipalstoilla jaettu seuravastainen kritiikki ei edistä seuran imagoa.

-Seuran ja jaostojen yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden suhteen on noudatettava sopalaisia arvoja ja hyviä viestinnän käytäntöjä edellä mainitut rajoitukset huomioiden. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi anniskeluravintolat

TAPAHTUMISSA VALOKUVAAMINEN

-Otteluissa tai muissa seuran tapahtumissa valokuvaaminen on yleisöllä sallittua. Valokuvaaminen kentän laidalla ja valokuvaajan liikkuminen alueella rajataan tarvittaessa. Lähtökohtaisesti valokuvaaminen aivan kentän laidalla tai vaihtopenkkien läheisyydessä on aina luvanvaraista. Lupa-asiat hoitaa tapahtuman järjestelyistä vastaava organisaatio. Esimerkiksi jalkapallo-ottelussa aivan kentän laidalla valokuvaaminen sallittua vain nimetyllä henkilöstöllä. Katsomosta valokuvaaminen sallittua kaikilla.

-Koskee myös videokuvaamista.


Vuosikellon aiheet ovat yhtenevät seuran vuosikellon kanssa. Tyytyväisyyskyselyt (seuran/ jaostojen) pyritään laatimaan ennen tulevan kauden kokousta (kevät- tai syyskokous), jotta mahdollinen palautteen purkutilaisuus voidaan järjestää samassa yhteydessä.


UUTISKIRJE

Selvitetään uutiskirje mahdollisuus Jopox- työkalulla. Otetaan käyttöön heti kun mahdollista.

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIKOULUTUS

COVID-19 rajoituksien seurauksena peruuntunut mediavastaavien kokous ja koulutustilaisuus järjestetään heti kun mahdollista.

VALOKUVAUS JA NIIDEN JAKAMINEN

Valokuvia tulee ottaa tapahtumissa ahkerammin ja jakaa niitä. Suunnitteilla SOPA DROPBOX, jonne voi käydä laittamassa omia kuviaan ja josta mediavastaavat voivat ottaa parhaimmat julkaistavaksi. Käytännön toteutus ja lupa-asiat selvityksen alla. Kotisivujen kuvagalleriaan tulisi lisätä valokuvia ahkerammin.

OTTELUTAPAHTUMIEN MAINOSTAMINEN

Yhtenäinen linja käytäntöön. Kaikki ottelutapahtumat ja turnaukset laaditaan samalla pohjalla (jaostoittain voi olla eroavaisuuksia) ja mainostaminen toteutetaan yhtenäisen linjauksen mukaisesti. Linjaus on: viralliset somekanavat, seuran ilmoitustaulu, kotisivut ja tapahtumakalenteri. Jaoston mediavastaava vastaa tapahtumakalenterin jakamisesta kokonaisuudessaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa yleisölle. Joukkueiden mediavastaavat vastaavat yksittäisten otteluiden mainostamisesta ja mahdollisten muutosten ilmoittamisesta.

AKTIIVISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jäsenten, toimihenkilöiden, pelaajien ja kannattajien aktiivisuutta tulee nostaa sosiaalisessa mediassa. Julkaisujen jakaminen ja tykkääminen on täysin ilmaista mainontaa ja markkinointia sekä näkyvyyden lisäämistä. Suositeltavaa on, että julkaisuja jaetaan ja niistä tykätään aktiivisesti, sekä herätetään keskustelua esimerkiksi tapahtumista, talkootyöskentelystä ja Sopalaisuudesta. Pohditaan muiden sosiaalisen median kanavien käyttöönottoa (Twitter ja TikTok)

SEURALEHTI

Suunnitteluun ja toteutukseen seuralehti, jonka tarkoituksena on saattaa kausi päätökseen kannattajille kiitosten ja raporttien myötä. Ilmaisjakeluna kotitalouksiin ja paikallisten yhteistyökumppaneiden tiloihin, sekä lähetetään yhteistyökumppaneille. Jaostojen mediavastaavat aloittavat luonnostelun ja yhteistyökumppaneiden hankkimisen.

TYYTYVÄISYYSKYSELYT

Palautteen kautta jaoston toimintaa saadaan kehitettyä laajalti ja tyytyväisyyskyselyt ja niiden purkaminen on otettava osaksi jaoston vuosikelloa.

Seuran puheenjohtaja

Kari Paajanen

0405372768

kari.paajanen@gmail.com

Jalkapallojaoston mediavastaava

Juho Hartikainen

0452700167

juho_hartikainen@hotmail.com

Jääkiekkojaoston puheenjohtaja

Petri Ylitalo

0400691363

petri.ylitalo1@gmail.com

Salibandyjaoston puheenjohtaja

Rami Lintula

0407490847

rami.lintula@gmail.com

FACEBOOK: Sodankylän Pallo official

Sodankylän Pallo, jalkapallo

Sodankylän Pallo salibandy

INSTAGRAM:@sodankylanpallo78

Seuran ja joukkueiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta


www.sodankylanpallo.fi


YKSI SODANKYLÄ - YKSI SOPA


Sodankylän pallo ry

Viestintästrategia